Νέα πλατφόρμα Access2Markets από την ΕΕ για διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών

Η πλατφόρμα Access2Markets αποτελεί ένα εργαλείο για τις εταιρείες που αποφασίζουν να ασχοληθούν με το διεθνές εμπόριο, αλλά και για τα εμπορικά επιμελητήρια και τους οργανισμούς προώθησης εξαγωγών.

Τη νέα πλατφόρμα Access2Markets, στα ελληνικά 'ο Εμπορικός μου Βοηθός", για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, εγκαινίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Directorate General for Trade - DG TRADE). Η πλατφόρμα Access2Markets αποτελεί ένα εργαλείο για τις εταιρείες που αποφασίζουν να ασχοληθούν με το διεθνές εμπόριο, αλλά και για τα εμπορικά επιμελητήρια και τους οργανισμούς προώθησης εξαγωγών.

Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανακτούν πληροφορίες για προϊόντα σε σχέση με:

  • ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες
  • εμπορικούς φραγμούς
  • δασμούς, κόστη και φόρους
  • προδιαγραφές και κανονισμούς προϊόντων
  • διαδικασίες εκτελωνισμού
  • κανόνες καταγωγής
  • στατιστικά στοιχεία.

Οι πληροφορίες αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερες από 120 αγορές σε όλο τον κόσμο, ενώ η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Η λειτουργία της πλατφόρμας Access2Markets παρουσιάζεται αναλυτικά σε σχετικό βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αντικαθιστά παλιότερες βάσεις για εξαγωγές από ΕΕ (Market Access Database) και εισαγωγές σε ΕΕ (Trade Helpdesk).

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

Το Enterprise Europe Network-Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ