#EUvsVirus - ένα πανευρωπαϊκό hackathon για την πανδημία σε εξέλιξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασυνδέει όλους τους ενδιαφερόμενους δρώντες στην ΕΕ στο πλαίσιο της καταπολέμισης της πανδημίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, διοργανώνει το πανευρωπαϊκό hackathon #EUvsVirus, για να συνδέσει την κοινωνία των πολιτών, τους πρωτοπόρους, τους καινοτόμους, τους εταίρους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος είναι η άμεση ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.

Η Ελλάδα θα συμμετέχει σε αυτό το ευρωπαΪκό hackathon με το #GreeceVsVirus, μια εθνική συμμετοχή που συντονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω δυο νέων πρωτοβουλιών που έχουν στόχο την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων και την ταχεία υλοποίηση ώριμων ψηφιακών λύσεων που θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) υποστηρίζει και αυτή την ευρωπαϊκή δράση στο πλαίσιο του ρόλου του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, ως συντονιστής στην κοινοπραξία  Enterprise Europe Network - Hellas και ως ο ελληνικός κόμβος του ΕΙΤ Health, της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας για την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Εκτιμάται ότι στον πρώτο πανευρωπαϊκό μαραθώνιο για την COVID-19 θα συμμετέχουν 60.000 Ευρωπαίοι πολίτες. 

Το #EUvsVirus Hackathon θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2020 και θα αντιμετωπίσει περίπου 20 επικείμενες προκλήσεις από τον κορωνοϊό (π.χ. γρήγορη παραγωγή εξοπλισμού, αύξηση των δυνατοτήτων παραγωγής, μεταφορά γνώσεων και λύσεων από τη μία χώρα στην άλλη), με γρήγορη ανάπτυξη και εφαρμογή σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι εγγραφές στο ευρωπαϊκό hackathon έχουν ανοίξει! Στο πλαίσιο του hackathon θα είναι δυνατή η υποβολή ιδεών και η δημιουργία ομάδων σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν ομάδες είτε αποτελούμενες από άτομα από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ είτε από ομάδες όπου οι συμμετέχοντες θα προέρχονται αποκλειστικά από ένα κράτος μέλος.

Το ΕΚΤ στηρίζει τις ψηφιακές δράσεις κατά της πανδημίας

Η πανδημία COVID-19 που έχει προκαλέσει ο νέος κορονοϊός, έχει πλήξει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε. Ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες, το ΕΚΤ δημιούργησε μια ιστοσελίδα με στόχο να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και στον καθένα που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επίσης, το ΕΚΤ προσφέρει συνεχή υποστήριξη σε επιχειρήσεις, άτομα και οργανισμούς, και πιο συγκεκριμένα:
- Ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε σχέση με ψηφιακές λύσεις ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 για το ICT πραγματοποιώντας online έλεγχο προτάσεων πριν την υποβολή τους
- Καθοδήγηση στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διάχυσης μιας λίστας με τα συχνότερα εργαλεία τηλεδιασκέψεων και διαχείρισης έργων.
- Ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης, μέσω υποστήριξης στη συμμετοχή σε ψηφιακές ευρωπαϊκές πλατφόρμες, εικονικές συναντήσεις B2B και παγκόσμιους διαγωνισμούς όπως οι παρακάτω:   
   - Care & Industry together against CORONA
   - COVID-19: EIT Health connecting innovators
   - Global Hack: Ένα διεθνές ψηφιακό κίνημα βρίσκει λύσεις για την πανδημία
   - Διαδικτυακό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης  -
- Συνδιοργάνωση & υποστήριξη των εξής εθνικών πρωτοβουλιών:
    - Antivirus Crowdhackathon, 2-5 Απριλίου 2020 (ο πρώτος μαραθώνιος καινοτομίας για ψηφιακές εφαρμογές και μεθοδολογίες που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της παvδημίας που υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής),
    - #HackCoronaGreece, 7-13 Απριλίου 2020 (hackathon με στόχο την εξεύρεση έξυπνων και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα),
    - COVID19 Response Greece, (ανοιχτή κοινότητα εθελοντών με επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο).

 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΚΤ