Οι προκλήσεις που δημιούργησε η COVID-19 στο επίκεντρο του 6ου Συνεδρίου Ψηφιακής Ασφάλειας ICT Security World

Το συνέδριο επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις και τις υποχρεώσεις που δημιούργησε η πανδημία στην ασφάλεια των ψηφιακών δεδομένων και στις συνέπειες της επιτάχυνσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιείται διαδικτυακά το 6o Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας, ICT Security World, στον τομέα της Ψηφιακής Ασφάλειας και της Επεξεργασίας Δεδομένων με βασικό θεματικό άξονα: "Ψηφιακή Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων εν μέσω πανδημίας του COVID-19", με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Το συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση https://ictsecurity.e-expo.gr.

Το 6ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας ICT Security World επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τις υποχρεώσεις που δημιούργησε η πανδημία στην ασφάλεια των ψηφιακών δεδομένων, στις συνέπειες της επιτάχυνσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της καθιέρωσης της τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα, της εκρηκτικής ανόδου των ηλεκτρονικών αγορών της ραγδαίας ανόδου της ψηφιακής τραπεζικής αλλά και των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για αξιοποίηση ασφαλών υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Οι προκλήσεις αυτές ενίσχυσαν την ανάγκη κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και φορέων να «θωρακιστούν» απέναντι σε κάθε είδους ψηφιακή απειλή, με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων να έχει αναχθεί σε κυρίαρχο θέμα και με την ευρωπαϊκή οδηγία GDPR να επηρεάζει τις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκαν οι επενδύσεις που αφορούν στην Ψηφιακή Ασφάλεια, ενώ δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των τομέων της οικονομίας.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, οι εργασίες του 6ου Συνεδρίου Ψηφιακής Ασφάλειας ICT Security World αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την ισχυρότερη προετοιμασία των επαγγελματιών σε κρίσιμες υποδομές και εφαρμογές στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί και η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025.

Η κύρια θεματολογία του 6oυ Ψηφιακού Συνεδρίου «ICT Security World» 2020 αφορά τις εξής κατευθύνσεις:

  • την ασφαλή χρήση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών cloud, οι οποίες υποστηρίζουν ήδη την λειτουργία σημαντικών εγκαταστάσεων του ιδιωτικού, τραπεζικού και δημοσίου τομέα.
  • τις σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων εν μέσω κλιμάκωσης της πανδημίας του COVID-19 και την ανάγκη νέων κανόνων στην ασφαλή λειτουργία eπιχειρήσεων και φορέων.
  • την αξιοποίηση κλασικών εφαρμογών στην αυτοματοποίηση εργασιών γραφείου, όπως οι  ψηφιακές υπογραφές, η ασφαλή διακίνηση εγγράφων, καθώς και στην αναγκαιότητα ψηφιακής «θωράκισης».
  • τις Στρατηγικές, Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες, στα προϊόντα και υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας που αξιοποιούνται προκειμένου να είναι ασφαλή τα Ψηφιακά Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  • τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού General Data Protection Regulation (GDPR) σε επιχειρήσεις, τράπεζες, φορείς, δημόσιο τομέα.
  • τις στρατηγικές κυβερνοΑσφάλειας, οι οποίες ενισχύουν το επίπεδο και την αντοχή των δομών και των εσωτερικών διαδικασιών φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • τις σχέσεις της διαχείρισης κινδύνων και της εναρμόνισής τους με τους επιχειρησιακούς στόχους για την διασφάλιση των επίτευξη τους. 
  • την ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης των στελεχών και των διοικήσεων, για τη διαχείριση ψηφιακών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους και τις εναλλακτικές διαδικασίες για την αναπλήρωση τω απωλειών.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την TeamWorks, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

Επίσης, το Συνέδριο διεξάγεται με την υποστήριξη του ΕΚΤ, του ΣΕΠΕ, του (ISC)2 HELLENIC Chapter και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ.

Η παρακολούθηση του 6oυ Συνεδρίου Ψηφιακής Ασφάλειας ICT Security Worldείναι δωρεάν. Για να δηλώσετε την συμμετοχή σας, να δείτε το Πρόγραμμα και τους Ομιλητές του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από 6ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας ICT Security World