7ο Συνέδριο για την Ψηφιακή Ασφάλεια DPO & ICT Security World

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στο μέλλον της ψηφιακής διαδικτυακής ασφάλειας και στους νέους ψηφιακούς κινδύνους για την ασφάλεια των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Το 7ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας, DPO & ICT Security World, με βασικό θεματικό άξονα: “Ψηφιακή Ασφάλεια: Επένδυση και Αναγκαιότητα εν όψει νέων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών», πραγματοποιείται ψηφιακά την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στο νέο τρισδιάστατο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο της Teamworks. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι υποστηρικτής του συνεδρίου.

Το συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά στην ιστοσελίδα: https://ictsecurity2021.e-expo.gr

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογικές προοπτικές που διανοίγονται από τη διευρυμένη αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών από επιχειρήσεις και φορείς στο cloud, στο 5G, στα Δίκτυα Νέας Γενιάς, στις εφαρμογές μέσω κινητών και στις δημόσιες πλατφόρμες επικοινωνίας. Παράλληλα, θα αναδείξει τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν από τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, που διαφοροποιούν καταλυτικά τις παλιές διαδικασίες και εισάγουν νέες με κυρίαρχη την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα πληροφορικής.

Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί στις νέες συνθήκες λειτουργικής συμπεριφοράς των χρηστών που αξιοποιούν συχνότερα υπηρεσίες τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, της απομακρυσμένης πρόσβασης στον δημόσιο τομέα, στις ηλεκτρονικές αγορές, στην ψηφιακή τραπεζική, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αξιοποίησης ασφαλών υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, θα αναδειχθούν οι συνθήκες μέσα από τις οποίες επιχειρήσεις, φορείς και δημόσιες υπηρεσίες είναι αναγκασμένες να «θωρακιστούν» απέναντι σε κάθε είδους ψηφιακή απειλή, με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων να έχει αναχθεί σε κυρίαρχο θέμα.

Η κύρια θεματολογία του Συνεδρίου εστιάζει:

  • στην ασφαλή χρήση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών cloud, οι οποίες υποστηρίζουν ήδη την λειτουργία σημαντικών εγκαταστάσεων του ιδιωτικού, τραπεζικού και δημοσίου τομέα,
  • στις σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων εν μέσω κλιμάκωσης της πανδημίας COVID-19 και στην ανάγκη νέων κανόνων για την ασφαλή λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων,
  • στην αξιοποίηση κλασικών εφαρμογών στην αυτοματοποίηση εργασιών γραφείου, όπως οι ψηφιακές υπογραφές, η ασφαλής διακίνηση εγγράφων, καθώς και στην αναγκαιότητα ψηφιακής «θωράκισης»,
  • στις στρατηγικές, τεχνολογίες, μεθοδολογίες, στα προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακής σφάλειας που αξιοποιούνται προκειμένου να είναι ασφαλή τα Ψηφιακά Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  • στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού General Data Protection Regulation (GDPR) σε επιχειρήσεις, τράπεζες, φορείς, δημόσιο τομέα,
  • στις στρατηγικές κυβερνοασφάλειας, οι οποίες ενισχύουν το επίπεδο και την αντοχή των δομών και των εσωτερικών διαδικασιών φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών,
  • στις σχέσεις της διαχείρισης κινδύνων και της εναρμόνισής τους με τους επιχειρησιακούς στόχους,
  • στην ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης των Στελεχών και των Διοικήσεων για τη διαχείριση ψηφιακών κινδύνων και των επιπτώσεών τους και τις εναλλακτικές διαδικασίες για την αναπλήρωση των απωλειών.

Το συνέδριο προσφέρει στους συμμετέχοντές την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια τρισδιάστατη έκθεση Χορηγών και Εκθετών.

Για να παρακολουθήσετε το σύνολο των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Συνεδρίου και να δημιουργήσετε το προφίλ σας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Στις συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης για κάθε ημέρα ξεχωριστά, και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80% του Συνεδρίου της κάθε ημέρας.

Το 7ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας, ICT Security World διοργανώνεται από την εταιρεία Teamworks και τελεί υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων, όπως του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), του Hellenic (ISC)2 Chapter, του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) και της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Teamworks, EKT