Εκδήλωση δικτύωσης στον κλάδο της Υγείας με κορυφαίους επαγγελματίες της νοσοκομειακής διαχείρισης

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους της βιομηχανίας υγείας, ερευνητικές και ακαδημαϊκές ομάδες, δημόσιους οργανισμούς, διευθυντών νοσοκομείων και επενδυτές.

Την εκδήλωση δικτύωσης "Hospital Innovation Brokerage Event" στον κλάδο της Υγείας διοργανώνουν στις 27 - 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο Εστορίλ (Πορτογαλία), το National Innovation Agency (ANI) της Πορτογαλίας σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network και την Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Διευθυντών. Η εκδήλωση πραγματποιείται στο πλαίσιο του συνεδρίου «27th Congress of the European Association of Hospital Managers (ΕAHM)». Τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στο Διεθνές Forum υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas που αποτελεί τον ελληνικό κόμβο του ομώνυμου ευρωπαϊκού δικτύου.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 500 επαγγελματίες της νοσοκομειακής διαχείρισης, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους όλων των εθνικών νοσοκομείων (δημόσιων και ιδιωτικών), καθώς και αντιπροσωπείες  από Γερμανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ισλανδία, Γαλλία, Βραζιλία και Κίνα. Οι καλύτεροι ειδικοί στη διαχείριση νοσοκομείων θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, πρόθυμοι να συναντηθούν και να συνεργαστούν με τους δημιουργούς καινοτόμων λύσεων, προκειμένου να διερευνήσουν νέες προσεγγίσεις σε κοινές προκλήσεις για το Νοσοκομείο του Μέλλοντος.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση δικτύωσης θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν σε προγραμματισμένες διμερείς συναντήσεις 30 λεπτών με εκπροσώπους της βιομηχανίας υγείας, ερευνητικές και ακαδημαϊκές ομάδες, δημόσιους οργανισμούς, διευθυντών νοσοκομείων και επενδυτές.

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση δικτύωσης "Hospital Innovation Borkerage Event" αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τους ελληνικούς φορείς να ενισχύσουν την ευκαιρία διεθνοποίησης τους, να ενημερωθούν για τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις καινοτομίας των νοσοκομειακών μονάδων, να παρουσιάσουν τα πιο πρωτοποριακά έργα, προϊόντα ή τεχνογνωσία τους σε πιθανούς πελάτες από τα διεθνή νοσοκομεία και τους δημόσιους αγοραστές της καινοτομίας στον τομέα της υγείας, να γνωρίσουν προμηθευτές καινοτόμων τεχνολογιών από την Ευρώπη και εκτός Ευρώπη, να βρουν νέους εμπορικούς ή/και τεχνολογικούς συνεργάτες, ή ακόμη και συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Η εκδήλωση αφορά τους εξής τομείς:

  • Ψηφιακές λύσεις στον τομέα της υγείας και της εξατομικευμένης ιατρικής
  • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης φροντίδας
  • Αυτονομία και λύσεις οικιακής φροντίδας
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενούς
  • Ρομποτική & Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Big data και μοντέλα πρόβλεψης αποφάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και να υποβάλουν προφίλ συνεργασίας (αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, και τεχνολογικών προϊόντων) μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις για τις διμερείς συναντήσεις πραγματοποιούνται από τις 2 Ιουλίου έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων στις 26 Σεπτεμβρίου. Οι συναντήσεις (30 λεπτών) θα διεξαχθούν στο «Centro de Congressos do Estoril».

Η συμμετοχή στην εκδήλωση δικτύωσης περιορίζεται στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες στο συνέδριο.

Η εγγραφή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, άλλα δεν περιλαμβάνει το εισιτήριο εισόδου στο συνέδριο. Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο είναι μειωμένο για όσους έχουν γραφτεί στην εκδήλωση δικτύωσης (306 ευρώ για όλους τους οργανισμούς  -επιλέξετε κατά την εγγραφή στο συνέδριο "Delegates of Enterprise Europe Network & E-Health Hub"; 184 ευρώ για νεοφυείς επιχειρήσεις - επιλέξετε κατά την εγγραφή στο συνέδριο "Delegates from Start-ups -established on or after 01.01.2016”). Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, τηλ.: 210 7273920, email: cpascual@ekt.gr ).

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Enterprise Europe Network-Hellas