Ανοικτή πρόσκληση προς startups για αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων, από το ευρωπαϊκό έργο REACH

Υποβολή προτάσεων στην α' πρόσκληση του REACH μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2021.

Έχετε Startup που καινοτομεί στον τομέα των Μεγάλων Δεδομένων; Εάν ναι, τότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη θερμοκοιτίδα (incubator) του ευρωπαϊκού έργου REACH, να διεκδικήσετε έως και 120.000 ευρώ και να συνεργαστείτε με μεγάλες εταιρίες διαφόρων κλάδων, αξιοποιώντας τα δεδομένα τους.

Το REACH είναι ένα έργο "επώασης" επιχειρήσεων, στο οποίο συμμετέχουν 10 εταίροι και 9 πάροχοι δεδομένων. Το έργο έχει στόχο να δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να επιλύσουν πραγματικές (real-world) προκλήσεις που θέτουν μεγάλες και καθιερωμένες εταιρείες, και να εκτελέσουν πειράματα για τη δοκιμή ασφαλών λύσεων οι οποίες αξιοποιούν ασφαλή και αξιόπιστα δεδομένα. Οι λύσεις που ζητούνται πρέπει να αξιοποιούν βιομηχανικά ή/και ιδιωτικά δεδομένα, που συνήθως έχουν πολλούς ενδιαφερόμενους/χρήστες.

Το REACH Incubator παρέχει τα ακόλουθα οφέλη:
• Έως 120.000 € σε χρηματοδότηση χωρίς equity
• Πρόσβαση στα βιομηχανικά σύνολα δεδομένων μεγάλων εταιρειών
• Πρόσβαση σε ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες
• Πρόσβαση στην εργαλειοθήκη του REACH, που θα περιλαμβάνει εργαλεία για ασφαλείς και αξιόπιστες αλυσίδες αξίας μεγάλων δεδομένων
• Υπολογιστικές υποδομές για ανάλυση μεγάλων δεδομένων
• Πρόσβαση σε ιδιωτικά κεφάλαια και επενδυτές
• Προβολή & Δημοσιότητα.
 

Πώς λειτουργεί;

Οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με 3 τρόπους:

Track 1- Θεματικές προκλήσεις:
Οι εταίροι του έργου REACH  έχουν εντοπίσει σημαντικές δια-τομεακές θεματικές προκλήσεις, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας των μεγάλων δεδομένων  (Data Value Chains-DVC), τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες. Για την 1ή πρόκληση  και το πρώτο αυτό Track οι προεπιλεγμένοι τομείς είναι: Τουρισμός & Ψυχαγωγία, ενέργεια, λιανικό εμπόριο, υγειονομική φροντίδα & ασφάλιση, υγεία, μεταποίηση/βιομηχανία.

Track 2-Έτοιμες προκλήσεις:
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλύσουν προκλήσεις που έχουν καθορίσει οι πάροχοι δεδομένων που συνεργάζονται με το έργο REACH (JOT Internet Media, Migros Ticaret A.Ş., Sonae MC, Yapı Kredi Teknoloji, De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT), Play&go experience, Idea75, Almerys, Biscay Government)

Track 3- Ελεύθερης επιλογής:
Οι αιτούντες θα επινοήσουν νέες αλυσίδες αξίας δεδομένων (Data Value Chain, DVCs), αξιοποιώντας τους δικούς τους παρόχους δεδομένων ή/και τα δικά τους σύνολα δεδομένων. Σε αυτό το Track οι υποβάλλοντες πρέπει να είναι MμE σε συνεργασία με έναν τουλάχιστον παροχο δεδομένων, και μαζί να προτείνουν την δική τους πρόκληση προς επίλυση. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πρόσκληση του έργου REACH, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2021 στις 12:00 CET (μεσημέρι) (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) ως βασικός πάροχος επιστημονικών και πολιτιστικών δεδομένων αλλά και ως οργανισμός υποστήριξης της καινοτομίας και της έρευνας, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα, μέλος του συναφούς έργου STARTUP3 και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Ηellas και του ελληνικού κόμβου του EIT Health, στηρίζει τη θερμοκοιτίδα REACH και τις ελληνικές εταιρίες που θέλουν να υποβάλουν πρόταση στις επόμενες προσκλήσεις. Πληροφορίες: EKT,  Γέωργιος Μέγας, megas@ekt.gr, Αθανάσιος Χαρέμης, acharemis@ekt.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από REACH project, EKT