Το ΝΟΗΣΙΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων Ecsite

Μέσω της συμμετοχής του στο Δ.Σ. του Ecsite, το ΝΟΗΣΙΣ θα ενισχυθούν οι σχέσεις και οι συνεργασίες με άλλα ευρωπαϊκά τεχνολογικά κέντρα, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ευρύτερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι το πρώτο ελληνικό τεχνολογικό κέντρο που εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ecsite, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων (Ecsite - The European Network of Science Centers and Museums), του μεγαλύτερου οργανισμού τεχνολογικών κέντρων και μουσείων διεθνώς.

Μέσω της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ecsite, το ΝΟΗΣΙΣ στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων και συνεργασιών με άλλα ευρωπαϊκά τεχνολογικά κέντρα, ώστε να παραμένει ενήμερο για τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης, διάχυσης της γνώσης, πολιτισμού και καινοτομίας.

Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με αντικείμενο την έρευνα, την τεχνολογία και την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων με προσανατολισμό σε επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), αποτελούν επιπλέον προοπτικές που ανοίγονται για τον φορέα.

Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ευρύτερη συμμετοχή του ΝΟΗΣΙΣ σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς διαγωνισμούς, συνέδρια και εκδηλώσεις, όπου παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις, οι καλύτερες πρακτικές και οι νέες ιδέες που αναδύονται στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η εκλογή του ΝΟΗΣΙΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ecsite έρχεται ως αποτέλεσμα της αφοσίωσης του φορέα στην αποστολή του, δηλαδή τη διάδοση και εκλαΐκευση της επιστήμης, της προσήλωσης της Διοίκησης του Ιδρύματος στην περαιτέρω ανάπτυξή του, της δέσμευσης των εργαζομένων για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών και βέβαια της θετικής ανταπόκρισης του κοινού, ιδιαίτερα της μαθητικής κοινότητας και όλων όσοι αγαπούν τις επιστήμες και την τεχνολογία.

To Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων Ecsite

Το Ecsite είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μουσείων και επιστημονικών κέντρων που ενώνει 333 οργανισμούς-μέλη σε 53 χώρες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο Ecsite είναι μουσεία επιστήμων και τεχνολογίας, κέντρα ερευνών, πανεπιστήμια, τοπικές αρχές, ακόμα και εταιρείες. Αυτό που ενώνει όλους αυτούς τους οργανισμούς είναι ένας κοινός στόχος: η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύτερο κοινό, η διαμόρφωση κριτικής σκέψης και γνώσης των πολιτών μέσα από προγράμματα, εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Οι κύριες δράσεις του ECSITE είναι η διοργάνωση του μεγαλύτερου συνεδρίου για την επικοινωνία της επιστήμη στην Ευρώπη, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη και συγκεντρώνει περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες, καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων, κ.ά. Πάνω από όλα, το δίκτυο προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και σχέσεων ανάμεσα σε οργανισμούς από διαφορετικές χώρες. Το ECSITE έχει 5 μέλη στην Ελλάδα: εκτός από το ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχουν το Ίδρυμα Ευγενίδου, την Ελληνογερμανική Αγωγή, το Μουσείο της Εκπαίδευσης και Μουσειακή Συλλογή Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, o μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo και η εταιρεία Tetragon Ltd.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΝΟΗΣΙΣ