Συμμετοχή του ΕΚΤ στο ευρωπαϊκό συνέδριο του ΙCOM «Στην εποχή του εικονικού: τα ευρωπαϊκά μουσεία ανταποκρίνονται στην ψηφιακή πρόκληση»

Η Δρ. Ε. Σαχίνη, Διευθύντρια του ΕΚΤ, θα μιλήσει για τον αναδυόμενο ψηφιακό δημόσιο χώρο για τον πολιτισμό και τον ρόλο του ΕΚΤ.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM Europe) και το Ελληνικό Τμήμα του ICOM συνδιοργανώνουν στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2019 το ευρωπαϊκό συνέδριο «Στην εποχή του εικονικού: τα ευρωπαϊκά μουσεία ανταποκρίνονται στην ψηφιακή πρόκληση». Στο συνέδριο θα συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με ομιλία της Διευθύντριας, Δρ. Ε. Σαχίνη, με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον ρόλο του ΕΚΤ στην πορεία αυτή.

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ευρωπαϊκών μουσείων και η προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ICOM, επαγγελματίες των μουσείων, διευθυντές ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακοί και ειδικοί θα συνομιλήσουν για τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις επιπτώσεις της «ψηφιακής στροφής» στα μουσεία. Θα συζητηθούν ζητήματα όπως η ενσωμάτωση ψηφιακών πρακτικών στα μουσεία και οι δυνατότητες που ανοίγονται με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως είναι οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ο σημασιολογικός ιστός, η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα.

Εκτός από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δρ. Λίνα Μενδώνη και τον Πρόεδρο της ICOM-Europe Luis Raposo, θα μιλήσει η Πρόεδρος τoυ Ελληνικού Τμήματος ICOM, Τέτη Χατζηνικολάου, ο Πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης Δημήτριος Παντερμαλής και άλλες εξέχουσες μορφές του χώρου των μουσείων και του πολιτισμού στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ. Ε. Σαχίνη στην ομιλία της με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός πολιτιστικής κληρονομιάς: Ο ρόλος του ΕΚΤ στη δημιουργία ενός “Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου”» θα μιλήσει για τον αναδυόμενο ψηφιακό δημόσιο χώρο για τον πολιτισμό και τον ρόλο του ΕΚΤ. Θα παρουσιαστούν οι δράσεις του ΕΚΤ για τη διάχυση της πολιτιστικής και επιστημονικής παραγωγής της χώρας και για την αύξηση της δημόσιας αξίας του πολιτιστικού περιεχομένου που έχει ψηφιοποιηθεί και για το οποίο έχουν διατεθεί σημαντικοί δημόσιοι πόροι. Τέλος, θα συζητηθεί η έννοια του ψηφιακού δημόσιου χώρου, ενός χώρου όπου το δημόσιο πολιτιστικό αγαθό τροφοδοτεί μια αλυσίδα παραγωγής αξίας, προσφέρεται ανοικτά και ελεύθερα σε όλους τους πολίτες και εντάσσεται στον υπό διαμόρφωση ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών. Ειδικά όσον αφορά την ενσωμάτωση στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, το ΕΚΤ έχει παίξει καταλυτικό ρόλο ενισχύοντας σημαντικά την ελληνική παρουσία στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικών δεδομένων.

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ιδρύθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από λίγους, αρχικά, επαγγελματίες μουσείων που αγωνιούσαν για την τύχη της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς μετά τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κύριο μέλημα του ICOM είναι η επισήμανση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των μουσείων και των εργαζομένων σε αυτά, καθώς και η ανάπτυξη του κλάδου της μουσειολογίας. Για τον σκοπό αυτό έχουν συσταθεί 30 Διεθνείς Επιτροπές με ειδικό αντικείμενο, όπως είναι η αρχιτεκτονική μουσείων, η συντήρηση έργων τέχνης, η τεκμηρίωση, η εκπαίδευση, κλπ. Το ICOM αριθμεί 22.000 περίπου μέλη παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε 145 χώρες.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM ιδρύθηκε το 1983, έχει τη νομική μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου και στόχος του είναι η προώθηση των θεμάτων που αφορούν στα μουσεία και τον πολιτισμό στην Ελλάδα. Σήμερα αριθμεί 500 περίπου μέλη - άτομα και φορείς. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ICOM, EKT