H Ελλάδα συμμετέχει πλέον στο ερευνητικό πρόγραμμα αεροναυπηγικής Clean Sky 2

Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και ανάπτυξης που δραστηριοποιείται στον τομέα της αεροναυπηγικής.

Μνημόνιο Συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μεταξύ της Ελλάδας και της Πρωτοβουλίας Clean Sky 2 – Joint Undertaking (CS2JU) υπεγράφη την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ.  Το Μνημόνιο υπέγραψαν απο τη πλευρά της Ελλάδας η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου, και ο Executive Director της CS2JU, Tiit Jürimäe.

Ακολούθησε ενημέρωση για το Πρόγραμμα, τις θεματικές ενότητες, τις τρέχουσες προκηρύξεις και τις δυνατότητες συμμετοχής από τον Χ. Βασιλάκο, Senior Policy Officer, Clean Sky 2 JU. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ερευνητές από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και ενδιαφερόμενες εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος υλοποιείται μέσω συνέργειας του «Ορίζοντα 2020» με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF) και στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα διαθέσει κατ’ αρχήν 2 εκατ. € από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και ανάπτυξης που δραστηριοποιείται στον τομέα της αεροναυπηγικής.

Η Πρωτοβουλία Clean Sky 2 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της αεροναυτικής – αεροναυπηγικής που χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής για τη μείωση των εκπομπών CO2 και του θορύβου που προκαλείται από αεροσκάφη, αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα θεματικών περιοχών, όπως τα ενσωματωμένα συστήματα, υλικά, νανο-ηλεκτρονική κτλ. Αναμένεται δε, να συμβάλλει στην ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και ανάπτυξης που δραστηριοποιείται στον τομέα της αεροναυπηγικής.

Η Πρωτοβουλία αποτελεί μια επιτυχή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία οδεύει προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που είχαν τεθεί στη πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση, Clean Sky 2, θα στηριχθεί στα μέχρι σήμερα επιτεύγματα με τους εξής τρόπους:

  • συνεχίζοντας να ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα των αεροσκαφών
  • επιδεικνύοντας καινοτόμα συστήματα που επιτρέπουν αλλαγές στις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις.

Οι τεχνολογίες «Clean Sky 2» θα συμβάλλουν ώστε τα μελλοντικά αεροσκάφη:

  • να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και τις συναφείς εκπομπές CO2 κατά 20-30%
  • να μειώσουν τα επίπεδα θορύβου (σε σύγκριση με το 2014) κατά ένα ανάλογο ποσοστό.

Από τη Πρωτοβουλία αναμένεται να επέλθει σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κινητικότητας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αναμένεται να οφεληθούν οι παρακάτω ομάδες:

  • Το κοινό – χάρη στη μείωση της ηχορρύπανσης και των εκπομπών, τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη.
  • Η οικονομία - η αεροναυπηγική είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους κλάδους της ΕΕ. Το Clean Sky θα συμβάλει στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, ικανού να αναπτύξει την κατάλληλη τεχνολογία αιχμής ώστε να παραμείνει η ΕΕ ηγέτιδα δύναμη στην αγορά.
  • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ολοένα και περισσότερες τέτοιες επιχειρήσεις συμμετέχουν στις αλυσίδες καινοτομίας μέσω των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Clean Sky. Αυτό διανοίγει νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, καθώς και νέες αλυσίδες εφοδιασμού για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι ΜΜΕ εκτός κλάδου αεροναυπηγικής (π.χ. που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αυτοκινήτου) δείχνουν επίσης όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ερευνητικές δυνατότητες του Clean Sky.
  • Η επιστημονική κοινότητα και τα πανεπιστήμια - Το Clean Sky επιτρέπει την επίσπευση της εφαρμογής τεχνολογιών στον «κύκλο καινοτομίας» και δίνει την ευκαιρία στη βιομηχανία και την επιστήμη να αντιμετωπίσουν από κοινού προκλήσεις και προτεραιότητες.

Σημειώνεται ότι μία μέρα μετά την εκδήλωση στην Αθήνα υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU)  μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Clean Sky και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των προγραμμάτων ESIF (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία). Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται η ανταγωνιστικότητα των αεροναυπηγικών βιομηχανιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των φορέων έρευνας και καινοτομίας. Το MoU υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης και ο Executive Director του Clean Sky 2 Joint Undertaking Mr. Tiit Jurimae, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Πρωτοβουλία Clean Sky 2, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία