Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και ημερίδα για την ελληνική συμμετοχή στην Πρωτοβουλία Clean Sky 2-Joint Undertaking/CS2JU

Η Πρωτοβουλία Clean Sky 2 αποτελεί το πιο εκτεταμένο αεροναυτικό ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε ποτέ στην Ευρώπη και αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις, στην οικονομία, στο κλάδο και το επιβατικό κοινό.

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00, στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην  Πρωτοβουλία Clean Sky 2 – Joint Undertaking/CS2JU. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας από τη Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Ματρώνα Κυπριανίδου, και τον Tiit Jürimäe, interim Executive Director- Clean Sky2 JU. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για το πρόγραμμα εργασιών της Πρωτοβουλίας, τις τρέχουσες προκηρύξεις και τις δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών φορέων.

Η Πρωτοβουλία Clean Sky 2 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της αεροναυτικής – αεροναυπηγικής που χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής για τη μείωση των εκπομπών CO2 και του θορύβου που προκαλείται από αεροσκάφη, αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα θεματικών περιοχών, όπως τα ενσωματωμένα συστήματα, υλικά, νανο-ηλεκτρονική κτλ.

Η Πρωτοβουλία αποτελεί μια επιτυχή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία οδεύει προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που είχαν τεθεί στη πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση, Clean Sky 2, θα στηριχθεί στα μέχρι σήμερα επιτεύγματα με τους εξής τρόπους:

  • συνεχίζοντας να ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα των αεροσκαφών
  • επιδεικνύοντας καινοτόμα συστήματα που επιτρέπουν αλλαγές στις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις.

Οι τεχνολογίες «Clean Sky 2» θα συμβάλλουν ώστε τα μελλοντικά αεροσκάφη:

  • να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και τις συναφείς εκπομπές CO2 κατά 20-30%
  • να μειώσουν τα επίπεδα θορύβου (σε σύγκριση με το 2014) κατά ένα ανάλογο ποσοστό.

Από τη Πρωτοβουλία αναμένεται να επέλθει σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κινητικότητας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αναμένεται να οφεληθούν οι παρακάτω ομάδες:

  • Το κοινό – χάρη στη μείωση της ηχορρύπανσης και των εκπομπών, τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη.
  • Η οικονομία - η αεροναυπηγική είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους κλάδους της ΕΕ. Το Clean Sky θα συμβάλει στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, ικανού να αναπτύξει την κατάλληλη τεχνολογία αιχμής ώστε να παραμείνει η ΕΕ ηγέτιδα δύναμη στην αγορά.
  • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ολοένα και περισσότερες τέτοιες επιχειρήσεις συμμετέχουν στις αλυσίδες καινοτομίας μέσω των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Clean Sky. Αυτό διανοίγει νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, καθώς και νέες αλυσίδες εφοδιασμού για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι ΜΜΕ εκτός κλάδου αεροναυπηγικής (π.χ. που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αυτοκινήτου) δείχνουν επίσης όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ερευνητικές δυνατότητες του Clean Sky.
  • Η επιστημονική κοινότητα και τα πανεπιστήμια - Το Clean Sky επιτρέπει την επίσπευση της εφαρμογής τεχνολογιών στον «κύκλο καινοτομίας» και δίνει την ευκαιρία στη βιομηχανία και την επιστήμη να αντιμετωπίσουν από κοινού προκλήσεις και προτεραιότητες.

Η είσοδος, στην εκδήλωση - η οποία θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα - είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται εγγραφή. Για να δηλώσετε την εγγραφή σας στην εκδήλωση, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας και να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο εγγραφής.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας