Ημερίδα «Μουσεία, δεξιότητες και νέες προοπτικές στην ψηφιακή εποχή» από το ΕΑΠ

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ανίχνευση των αναγκών που δημιουργούνται στους επαγγελματίες του πολιτισμού και των μουσείων λόγω της διάδοσης των νέων τεχνολογιών.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://daissy.eap.gr) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Μουσεία, δεξιότητες και νέες προοπτικές στην ψηφιακή εποχή», τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, ώρες 15:00 – 20:00, στο κτήριο του Τμήματος Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης στην Πάτρα (Πατρών Κλάους 183, Περιβόλα Πατρών).

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ανίχνευση των αναγκών που δημιουργούνται στους επαγγελματίες του πολιτισμού και των μουσείων λόγω της διάδοσης των νέων τεχνολογιών. Θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου Mu.SA - Museum Sector Alliance (http://www.project-musa.eu/), τα οποία προέκυψαν από την έρευνα αναγκών των επαγγελματιών του μουσείου σε ψηφιακές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες (digital and transferable skills), καθώς και η αποτύπωση των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Επιπλέον, έγκριτοι ομιλητές της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μουσείων θα αναπτύξουν θέματα που άπτονται του ψηφιακού πολιτισμού, όπως:

• η ανάγκη κατάρτισης και εκπαίδευσης στο χώρο του πολιτισμού,
• η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα μουσεία,
• η Ψηφιακή Πολιτισμική Κληρονομιά και η διαχείριση της,
• εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετέχει ενεργά στην ημερίδα, με την ενδιαφέρουσα εισήγηση «Διαχείριση και ανάδειξη της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς στον δημόσιο ψηφιακό χώρο: το ΕΚΤ προτείνει λύσεις με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής»: «Υποδομή και υπηρεσίες searchculture.gr», Δρ. Χάρης Γεωργιάδης, Μηχανικός Λογισμικού, ΕΚΤ και «Ψηφιακά αποθετήρια ΕΚΤ», Έλενα Λαγούδη, Μουσειολόγος, ΕΚΤ.
 
Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες του μουσείου, φοιτητές και αποφοίτους τμημάτων σχετικών με τον πολιτισμό, επιστήμονες, ερευνητές και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο του πολιτισμού ή των μουσείων και η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση της Ημερίδας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr.

Το έργο Mu.SA υλοποιείται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο Erasmus+/ Sector Skills Alliances - Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Σκοπός του έργου είναι να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ένα χάσμα που έχει προκύψει εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικοτήτων. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει συνολικά 12 εταίρους από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο), με συντονιστή το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Α. Καμέα, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΘΕΤ ΕΑΠ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο