Συνεργασία Εθνικής Τράπεζας με 3 ερευνητικά ιδρύματα για τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με τις ελληνικές επιχειρήσεις

Τα τρία ερευνητικά Ιδρύματα, ΕΚΕΤΑ, ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ και ΙΤΕ, είναι από τους πλέον διεθνοποιημένους οργανισμούς της χώρας, με πρόσβαση στη διεθνή αγορά, με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και με συνεισφορά στην παγκόσμια καινοτομία σε τομείς όπως η ανοσολογία, η μοριακή βιολογία, η πληροφορική, τα δίκτυα μεταφορών, η τηλεματική και η αγροβιοτεχνολογία.

Η Εθνική Τράπεζα την Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με στόχο τη συμβολή, μέσα και από αυτή τη συνεργασία, στη χρηματοδότηση, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στη βάση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, διεθνοποιημένου και ανταγωνιστικού.

Η ΕΤΕ επιθυμεί μέσα από αυτή την πρωτοβουλία να συνδέσει την τεχνογνωσία και παραγόμενη καινοτομία με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και τον αναγκαίο νέο προσανατολισμό της οικονομίας. Πρόκειται για μία συνεργασία με προοπτική, για να διασυνδεθεί η καινοτομία με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις, να διαχυθούν νέες τεχνολογίες και να συνδεθεί η ελληνική οικονομία με νέους δυναμικούς κλάδους του διεθνούς οικονομικού γίγνεσθαι.

Η συνεργασία της ΕΤΕ με τα ερευνητικά κέντρα επικεντρώνεται στα εξής σημεία:

  • Στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ρευστότητας των ιδρυμάτων
  • Στην αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Στη διαβούλευση για τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με στόχο την καλύτερη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή
  • Στον εντοπισμό πιθανών συνεργειών στο έργο των ιδρυμάτων με την επιχειρηματική πελατεία της ΕΤΕ και την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων
  • Στη δανειοδότηση καινοτόμων δραστηριοτήτων
  • Στη συστηματική εργασία για την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στην έρευνα με στόχο την υιοθέτησή της σαν παραγωγικό πόρο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότας.

«Η χώρα δεν πρόκειται να πετύχει τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, δεν πρόκειται να αποκαταστήσει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο την ευμάρεια που απώλεσε τα τελευταία επτά χρόνια, αν δεν αποκτήσει ένα εθνικό σύστημα καινοτομίας όπου ιδρύματα σαν το Φλέμινγκ, το ΕΚΕΤΑ και το ΙΤΕ, αλλά και τα πανεπιστήμιά της, δεν συνδιαμορφώνουν την παραγωγική διαδικασία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας σε συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε η συνεργασία με τα τρία ερευνητικά Κέντρα - μαζί με τους επικεφαλής των Ιδρυμάτων, τον κ. Αθ. Κωνσταντόπουλο από το ΕΚΕΤΑ, τον κ. Γ. Κόλλια από το Φλέμινγκ και τον κ. Ν. Ταβερναράκη από το ΙΤΕ.

Ο επικεφαλής του ΕΚΕΤΑ Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΕΚΕΤΑ και Εθνικής Τράπεζας σηματοδοτεί την αμοιβαία πρόθεση των δύο οργανισμών να συνεργαστούν, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της».

Ο επικεφαλής του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ Γεώργιος Κόλλιας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «είναι ευτυχές το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα ενδιαφέρεται να συν-επενδύσει σε αυτόν τον πολλά υποσχόμενο τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα».

O Πρόεδρος του ΙΤΕ Νεκτάριος Ταβερναράκης τόνισε ότι «η στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΙΤΕ, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους του Ιδρύματος είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η διάχυσή τους προς όφελος της Κοινωνίας, καθώς και η διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο».

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 και είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό Κέντρο της χώρας αποτελούμενο από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα σε τρεις πόλεις της Περιφέρειας: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (με Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών στα Ιωάννινα), το Ινστιτούτο Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών στο Ηράκλειο όπου βρίσκεται και η έδρα του, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο και Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα, ενώ έχει επίσης ιδρύσει τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Max Planck, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατέχοντας διαχρονικά θέση ανάμεσα στους top-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ στην τελευταία σχετική αναφορά του προγράμματος Horizon 2020 καταλαμβάνει τη 10η θέση. Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές όπως η Κυκλική Οικονομία και η Βιο-οικονομία.

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις πρωτοποριακές του έρευνες στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής βάσης ασθενειών, και παρουσιάζει κορυφαίες επιδόσεις ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας. Το Κέντρο αποτελεί σημαντικό κόμβο εθνικών και διεθνών ερευνητικών δικτύων και έχει ήδη δημιουργήσει υποδομές τεχνολογιών αιχμής που παρέχουν υπηρεσίες στη βιοϊατρική έρευνα σε ερευνητές, φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος