100 θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα από το ΙΚΥ

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ- Siemens είναι η 8η Μαΐου 2017.

Την προκήρυξη 100 θέσεων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις επιστημονικούς τομείς ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (με αναδρομική ισχύ). Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 2016. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 8η Μαΐου 2017.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 25 θέσεις
  • ΥΓΕΙΑ: 25 θέσεις
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: 25 θέσεις
  • ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 25 θέσεις

Οι υποτροφίες αριστείας για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα δίνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, που είναι αναρτημένο εδώ. Παρακαλούνται οι αιτούντες να διαβάσουν προσεκτικά το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τις «Συχνές Ερωτήσεις-Διευκρινίσεις» πριν προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα Γραφεία του ΙΚΥ - Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία). Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210 3726350, 210 3726394 και 210 3726395.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών