Εκπαιδευτικό εργαστήριο για μεταδιδακτορικές Υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, από το ΕΚΤ και το ΙδΕΚ

Το εργαστήριο (training workshop) απευθύνεται αποκλειστικά σε ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται σε ώριμο στάδιο συγγραφής της πρότασης τους.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου της Ελλάδας (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνουν εκπαιδευτικό διαδικτυακό εργαστήριο (training workshop) με θέμα τη Δράση των Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών Marie Skłodowska-Curie Actions (Postdoctoral Fellowships), την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (10:00 - 15:00). Η εκπαίδευση γίνεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας που υλοποιεί το ΕΚΤ.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα γίνουν δεκτοί ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται σε ώριμο στάδιο συγγραφής της πρότασης τους (με δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής είναι στις 12 Οκτωβρίου 2021).

Οι θέσεις είναι περιορισμένες (30), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ουσιαστική διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα βασιστεί στη βάση του first come/ first served, με την προϋπόθεση ότι πληρείται το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή να υπάρχει ένα προσχέδιο της πρότασης.

Υποβάλλοντας την αίτησή σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την συμμετοχή σας, να μας ενημερώσετε έγκαιρα για να δώσουμε τη θέση σε επιλαχόντα/ ούσα. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσετε τη σειρά προτεραιότητας σε επόμενα σεμινάρια.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα είναι ανοικτές έως την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου (ώρα 17:00). Η εκπαίδευση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα και παρέχεται δωρεάν.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις Θεματικές «Υγεία» και «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Έχοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα, υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΙδΕΚ