Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στον Ορίζοντα Ευρώπη στην Ελλάδα και την Κύπρο

Οι νέες προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στο επίκεντρο της ημερίδας. Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απαντήσουν στα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σας προσκαλούν στη διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Marie Skłodowska-Curie Actions, Ελλάδα-Κύπρος που πραγματοποιούν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 (15:00-17:30).

Οι διοργανωτές ως Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», από κοινού με την πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας και το δίκτυο EURAXESS Ελλάδας και Κύπρου, προσκαλούν την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να παρακολουθήσει την ημερίδα. 

Ερευνητές όλων των βαθμίδων, από όλα τα επιστημονικά πεδία, σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις και όλοι οι δρώντες του συστήματος έρευνας και καινοτομίας, θα πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που παρέχει το νέο Πρόγραμμα Εργασίας των Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των Δράσεων MSCA και για τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο Πρόγραμμα Εργασίας, και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, Δρ Θεόδωρο Σταικος και Ελένη Δεληγιάννη.

Επίσης, οι Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες για τις MSCA θα τοποθετηθούν σχετικά με τις Δράσεις και τα αποτελέσματα των προηγούμενων προσκλήσεων.

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας και της Κύπρου, από το Δίκτυο EURAXESS και την Πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας Zoom.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions στο ΕΚΤ, και ο Δρ Ιωάννης Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions στο ΙδΕΚ. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική γλώσσα.  

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (amegremi@ekt.gr).

Η ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency - REA).

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6,6 δισ. ευρώ (2021-2027), επιδιώκουν να ανταποκριθούν στον ευρωπαϊκό στόχο για μια ισχυρή, ανθεκτική, ευέλικτη και δημιουργική βάση ανθρώπινου δυναμικού, που θα διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, και θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καινοτομεί. Την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 65.000 ερευνητές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 1.000 κορυφαία διεθνή διδακτορικά δίκτυα.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), για το Industry (NCP4Industry) και για το MSCA (MSCA-NET).

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Το ΙδΕΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1996 μετά από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αρχική ονομασία Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Έκτοτε, το Ίδρυμα ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με επίκεντρο την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων έρευνας, και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και οργανισμούς.  Με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ίδρυμα διεύρυνε από το 2007 το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές του την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ΙδΕΚ είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, όπως τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, το Πρόγραμμα COST, το Δίκτυο EURAXESS, το Enterprise Europe Network, κ.α. Από το 1999, το ΙδΕΚ φιλοξενεί ένα κεντρικό σύστημα των κυπριακών Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Ορίζοντα Ευρώπη. Επιπλέον, το ΙδΕΚ προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην εθνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, όπως πληροφόρηση και καθοδήγηση κατά την προετοιμασία προτάσεων έργων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, προκαταρκτικούς και πλήρεις ελέγχους προτάσεων, mock interviews, κ.α.), καθώς και κατά τη διάρκεια διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων. 

EKETA

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, μετά από επίσημο ορισμό στελεχών του από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)  λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) για τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie παρέχουν υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες ή έμπειρους ερευνητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες. Στον πυρήνα των δράσεων Marie Sklodowska-Curie βρίσκεται η κινητικότητα των ερευνητών, ώστε να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους αποκτώντας νέες δεξιότητες ή εντρυφώντας σε τομείς χρήσιμους για τη σταδιοδρομία τους.

Το ΕΚΕΤΑ πρωτοστατεί σε θέματα ανθρωπίνων πόρων στην έρευνα. Από το 2004, συντονίζει το ελληνικό δίκτυο EURAXESS, δίκτυο για παροχή εξατομικευμένης βοήθειας στους μετακινούμενους ερευνητές, ενώ υπήρξε ο πρώτος ελληνικός ερευνητικός οργανισμός που αναγνωρίσθηκε από την Ε.Ε. (2012) ότι σέβεται τις αρχές της “Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών”. Έχει μεγάλη πείρα στις δράσεις Marie Sklodowska-Curie, καθώς λειτουργεί αδιάλειπτα από τις αρχές του 7ου Προγράμματος Πλαισίου ως Εθνικό Σημείο Επαφής των συγκεκριμένων δράσεων.

Στο ΕΚΕΤΑ θα λειτουργούν για την περίοδο του Ορίζοντα Ευρώπη δύο Εθνικά Σημεία Επαφής. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές, ακαδημαϊκοί οργανισμοί και εταιρείες μπορούν να απευθύνονται σε αυτά για παροχή:

  • Πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie.
  • Συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη σύνταξη προτάσεων Marie Sklodowska-Curie
  • Συμβουλευτικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση έργων Marie Sklodowska-Curie.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Ελλάδα:

ΕΚΤ Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (e-mail: amegremi@ekt.gr , τηλ. 2102204993), Henry Scott (e-mail: hscott@ekt.gr, τηλ. 2102204918)

ΕΚΕΤΑ Δρ Ευαγγελία Περπερή (email: eperperi@certh.gr, τηλ.: 2310 498126), Δημήτριος Σανόπουλος (email: sanopoul@certh.gr , τηλ.: 2310464160 (εσωτ. 143)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Κύπρο:

ΙΔΕΚ Δρ Ιωάννης Θεοδώρου, (e-mail: itheodorou@research.org.cy, τηλ: 22205038), Δρ Άγγελος Ντάντος, (e-mail: antantos@research.org.cy, τηλ. 22205033), Μυρτώ Αναστασιάδου (e-mail: manastassiadou@research.org.cy, τηλ: 22 205069)

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ