Δρ Ιωάννης Θεοδώρου

Εθνικό Σημείο Επαφής για τις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΙδΕΚ

Ο Ιωάννης Θεοδώρου έχει σπουδές στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και μεταπτυχιακό στα Νανοϋλικά και διδακτορικό στον Προηγμένο Χαρακτηρισμό Υλικών από το Imperial College London (UK). Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο Imperial College London, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Marie Skłodowska-Curie Individual Fellow.

Στο παρελθόν διατέλεσε Εθνικό Σημείο Επαφής και μέλος των Διαχειριστικών Επιτροπών για τις θεματικές «Ασφαλείς Κοινωνίες» και «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2000», και εργάστηκε στη διαχείριση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων έργων των Εθνικών Σημείων Επαφής. Επίσης, σήμερα είναι υπεύθυνος για το Δίκτυο EURAXESS.