Ημερίδα ενημέρωσης για τις Δράσεις MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη και το νέο Πρόγραμμα Εργασίας

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποτροφιών μέσω των Δράσεων MSCA και για τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο Πρόγραμμα Εργασίας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Δίκτυο Πράξη σας προσκαλούν στη Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη, που διοργανώνουν την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 (10.00-12.30).

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στο νέο Πρόγραμμα Εργασίας του Marie Skłodowska-Curie Actions και στις προσκλήσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν μέσα στο 2024. Απευθύνεται σε ερευνητές όλων των βαθμίδων, από όλα τα επιστημονικά πεδία, σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις και σε όλους τους δρώντες του συστήματος έρευνας και καινοτομίας

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποτροφιών μέσω των Δράσεων MSCA και για τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο Πρόγραμμα Εργασίας, αλλά και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (European Research Executive Agency - REA).

Επίσης, οι Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες για τις MSCA θα τοποθετηθούν σχετικά με τις Δράσεις και τα αποτελέσματα των προηγούμενων προσκλήσεων.Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας και της Κύπρου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions στο ΕΚΤ, και ο Δρ Ιωάννης Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions στο ΙδΕΚ. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική γλώσσα.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (amegremi@ekt.gr) και τον Henry Scott (hscott@ekt.gr), Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA στο ΕΚΤ.

Η ημερίδα πραγματοποιείται από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας και της Κύπρου για τις Δράσεις MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency - REA).

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Είναι βασικό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Health (ΗΝΝ3.0), το Digital (Ideal-ist), το Industry (NCP4Industry) και το MSCA (MSCA-NET). Επίσης, είναι ο ελληνικός φορέας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies».

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ