Σύνδεση έρευνας και βιομηχανίας μέσω των Διδακτορικών Δικτύων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση που διοργάνωσαν τα ελληνικά και κυπριακά Εθνικά Σημεία Επαφής, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και να λάβουν πληροφορίες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τη νέα προκήρυξη των Δράσεων Doctoral Networks (Διδακορικά Δίκτυα) του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πραγματοποίησαν Ημερίδα Ενημέρωσης (InfoDay) τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από τα ελληνικά και κυπριακά Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα MSCA, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι ερευνητικών οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κυβερνητικών οργανισμών από την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και από χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ρουμανία.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις Δράσεις "Διδακτορικά Δίκτυα" μέσω των MSCA και να λάβουν πληροφορίες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής προτάσεων στις συγκεκριμένες Δράσεις δεν έχουν μεμονωμένοι ερευνητές/ριες και επαγγελματίες, αλλά διεθνείς κοινοπραξίες πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων μη ακαδημαϊκών οργανισμών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Δρ Σωσάνας Κολυβά, Εθνικής Εκπροσώπου και Εμπειρογνώμονα MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη από το Ελληνικό Ίδρυμα Παστέρ, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία μίλησε για την προστιθέμενη αξία των Δράσεων MSCA και ειδικά της δράσης υποστήριξης των βιομηχανικών διδακτορικών (Industrial Doctorates) στην έρευνα και την καινοτομία της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας συγκεκριμένα.

Για τον αντίκτυπο των Δράσεων στην έρευνα και την κοινωνία μίλησε κατά τον χαιρετισμό του και ο Δρ Κωνσταντίνος Βαβέκης, Διευθυντής Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ. Οι συγκεκριμένες δράσεις (Doctoral Networks) προάγουν την κινητικότητα των επιστημόνων και επιτρέπουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο Απόστολος Παραλίκας, Project Advisor MSCA, European Research Executive Agency, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά των Δράσεων Doctoral Networks 2024, τη νέα πρόσκληση χρηματοδότησης που άνοιξε πρόσφατα, τον προϋπολογισμό, τα κριτήρια υποβολής προτάσεων, τις προϋποθέσεις ένταξης σε χρηματοδότηση, τις κατηγορίες χρηματοδότησης, τις αλλαγές σε σχέσεις με παλιότερες προσκλήσεις των Δράσεων, ενώ έδωσε στοχευμένα υποθετικά παραδείγματα υποβολής προτάσεων από κοινοπραξίες. Στο τέλος της παρουσίασής του, απάντησε αναλυτικά σε ερωτήσεις που έγιναν από τους συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με συμβουλές καλών πρακτικών από τον Δρ Δημήτριο Παπαγεωργίου, Επίκουρο Καθηγητή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συνεργαζόμενο Ερευνητή στο ΙΤΕ, που είναι project manager σε Δράση MSCΑ Doctoral Networks στο ΙΤΕ. Ο Δρ Δ. Παπαγεωργίου παρουσίασε το Δίκτυο RAICAM, που στοχεύει να εκπαιδεύσει μια ομάδα 10 διδακτορικών φοιτητών για να εργαστούν με την επόμενη γενιά κινητών ρομπότ που θα χρησιμοποιηθούν για επιθεώρηση και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις παρουσιάσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής όσον αφορά της υπηρεσίες που προσφέρουν στους δυνητικούς ωφελούμενους. Ο Henry Scott από το ΕΚΤ, ο Δρ Άγγελος Ντάντος από το ΙδΕΚ και η Δρ Χριστίνα Χειμωνίδη από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, παρουσίασαν τις δραστηριότητες των οργανισμών τους, οι οποίες στηρίζουν το ερευνητικό οικοσύστημα της Ελλάδας και της Κύπρου. Όλοι τόνισαν ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να τους βοηθήσουν να υποβάλουν πρόταση προς χρηματοδότηση, να απαντήσουν στις απορίες τους και να παρέχουν καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία, από την προετοιμασία της πρότασης έως την χρηματοδότηση.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδραστικές έρευνες στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την ενημέρωσή τους για τις Δράσεις Doctoral Networks MSCA, τον επιστημονικό τους τομέα, αν έχουν λάβει χρηματοδότηση από έργα των Δράσεων, εάν έχουν άμεσο ενδιαφέρον να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, κ.ά.

Την εκδήλωση συντόνισαν η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA, από το ΕΚΤ, και ο Δρ Άγγελος Ντάντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA, από το ΙδΕΚ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ, και τις παρουσιάσεις των ομιλητών εδώ.

Για τις δράσεις MSCA μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΚΤ, και ειδικότερα με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τις Δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (amegremi@ekt.gr) και Henry Scott (hscott@ekt.gr).

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ