Επιτυχημένη ημερίδα για τα Διδακτορικά Δίκτυα του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions στον Ορίζοντα Ευρώπη

Όσα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσαν ΕΚΤ και ΙδΕΚ για τις νέες προκηρύξεις της Δράσης Διδακτορικά Δίκτυα του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions.

Οι επικείμενες προκηρύξεις της Δράσης για τα Διδακτορικά Δίκτυα του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions στον Ορίζοντα Ευρώπη, ήταν στο επίκεντρο διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από τα δύο Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (EREA).

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στην προκήρυξη της Δράσης Διδακτορικά Δίκτυα του προγράμματος, η οποία αναμένεται να ανοίξει στις 30 Μαΐου 2023. Την ημερίδα παρακολούθησαν διαδικτυακά περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Απευθύνοντας χαιρετισμό η Δρ Σωσάννα Κολυβά, Εθνική Εκπρόσωπος και Εμπειρογνώμονας MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, από το Ινστιτούτο Παστέρ, επισήμανε τη συμβολή της Δράσης για τα Διδακτορικά Δίκτυα, με ειδική μνεία στα Βιομηχανικά Διδακτορικά, στη γεφύρωση της έρευνας και της καινοτομίας μεταξύ ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκου τομέα (ιδίως τη βιομηχανία & τις επιχειρήσεις) στην Ευρώπη, και ειδικότερα στην Ελλάδα.

Έπειτα τον λόγο πήρε η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, Ελένη Δεληγιάννη, Project Officer, Deputy Call Coordinator για τις Δράσεις MSCA Doctoral Networks, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της Δράσης, τα σχήματα υλοποίησης, τις επόμενες προκηρύξεις, τον προϋπολογισμό και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Επιπλέον, έκανε αναφορά και στις διαφορές που υπάρχουν στην τρέχουσα προκήρυξη σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις της Δράσης.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν συμβουλές και λεπτομέρειες που αφορούν τη σωστή σύνταξη προτάσεων, από τον αξιολογητή της επικείμενης πρόσκλησης, Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Αλεξόπουλο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Ν. Αλεξόπουλος παρουσίασε τα συστατικά στοιχεία μιας επιτυχημένης πρότασης, τα κριτήρια αξιολόγησης, και έδωσε συμβουλές για την αποφυγή των συχνότερων λαθών κατά τη συγγραφή μιας πρότασης, αλλά και κατά τη διαδικασία υποβολής της.

Συμβουλές και καλές πρακτικές από επιτυχημένες προτάσεις, ως ωφελούμενη της Δράσης Διδακτορικά Δίκτυα, παρέθεσε και η Αριάνα Πολυβίου, Assistant Professor Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις ομιλίες των Εθνικών Σημείων Επαφής. Ο Henry Scott από το ΕΚΤ και ο Δρ Άγγελος Ντάντος από το ΙδΕΚ, παρουσίασαν τις δραστηριότητες των οργανισμών τους, οι οποίες στηρίζουν την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν υπογράψει μεταξύ τους μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ενθάρρυνση των ελληνικών και των κυπριακών φορέων για υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», την ανταλλαγή πληροφόρησης και τη διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η δημιουργία συνεργασιών και συνεργειών ανάμεσα στην επιστημονική και ερευνητική ελληνοκυπριακή κοινότητα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να υποβάλλει ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος των παρουσιάσεων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδραστικές έρευνες στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την ενημέρωσή τους για τις Δράσεις MSCA, αν έχουν λάβει χρηματοδότηση από έργο της Δράσης Διδακτορικά Δίκτυα, αν γνωρίζουν τις υπηρεσίες των Εθνικών Εημείων Επαφής, κ.ά.

Την εκδήλωση συντόνισαν η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA, από το ΕΚΤ, και ο Δρ Ιωάννης Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA, από το ΙδΕΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως τονίστηκε και στην ημερίδα, δικαίωμα υποβολής προτάσεων στη Δράση Doctoral Networks δεν έχουν μεμονωμένοι ερευνητές/ριες και επαγγελματίες από οποιονδήποτε τομέα, αλλά διεθνείς κοινοπραξίες πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων μη ακαδημαϊκών οργανισμών. Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες, καθεμία εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα του Ορίζοντα Ευρώπη και με τουλάχιστον μία από αυτές εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ και τις παρουσιάσεις των ομιλητών εδώ.

Για τις δράσεις MSCA μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής στο ΕΚΤ, Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (amegremi@ekt.gr) και Henry Scott (hscott@ekt.gr).

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA), με προϋπολογισμό περίπου 6,6 δισ. ευρώ (2021-2027), επιδιώκουν να ανταποκριθούν στον ευρωπαϊκό στόχο για μια ισχυρή, ανθεκτική, ευέλικτη και δημιουργική βάση ανθρώπινου δυναμικού, που θα διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, και θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καινοτομεί. Την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 65.000 ερευνητές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 1.000 κορυφαία διεθνή διδακτορικά δίκτυα.

Η Δράση Doctoral Networks των MSCA

Στόχος της Δράσης Διδακτορικά Δίκτυα των MSCA είναι η υλοποίηση διδακτορικών προγραμμάτων μέσω συνεργασιών πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και υποδομών, επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ, και άλλων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων από διάφορες χώρες σε όλη την Ευρώπη αλλά και τρίτες χώρες. Η δράση συντελεί στην εκπαίδευση υποψηφίων διδακτόρων υψηλής εξειδίκευσης, την τόνωση της δημιουργικότητάς τους, την ενίσχυση των ικανοτήτων τους για καινοτομία και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους μακροπρόθεσμα.

Εκτός από τα τυπικά Δίκτυα Διδακτορικών Σπουδών, έχουν δοθεί, επίσης, κίνητρα για την προώθηση δύο συγκεκριμένων τύπων διδακτορικών:

  1. Βιομηχανικά διδακτορικά (Industrial Doctorates) για την κατάρτιση τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και μη-ακαδημαϊκό τομέα (ιδίως τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις), με κοινή εποπτεία., και
  2. Από κοινού Διδακτορικά (Joint Doctorates), που παρέχουν έναν εξαιρετικά ολοκληρωμένο τύπο διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής συνεργασίας στη διδακτορική κατάρτιση που οδηγεί σε κοινό διδακτορικό δίπλωμα ή πολλαπλούς διδακτορικούς τίτλους που χορηγούνται από τα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), για το Industry (NCP4Industry) και για το MSCA (MSCA-NET).

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Το ΙδΕΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1996 μετά από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αρχική ονομασία Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Έκτοτε, το Ίδρυμα ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με επίκεντρο την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων έρευνας, και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και οργανισμούς.  Με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ίδρυμα διεύρυνε από το 2007 το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές του την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ΙδΕΚ είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, όπως τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, το Πρόγραμμα COST, το Δίκτυο EURAXESS, το Enterprise Europe Network, κ.α. Από το 1999, το ΙδΕΚ φιλοξενεί ένα κεντρικό σύστημα των κυπριακών Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Ορίζοντα Ευρώπη. Επιπλέον, το ΙδΕΚ προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην εθνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, όπως πληροφόρηση και καθοδήγηση κατά την προετοιμασία προτάσεων έργων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, προκαταρκτικούς και πλήρεις ελέγχους προτάσεων, mock interviews, κ.α.), καθώς και κατά τη διάρκεια διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων. 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Ελλάδα:
ΕΚΤ, Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (e-mail: amegremi@ekt.gr , τηλ. 2102204993), Henry Scott (e-mail: hscott@ekt.gr, τηλ. 2102204918)

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Κύπρο:
ΙδΕΚ, Δρ Ιωάννης Θεοδώρου, (e-mail: itheodorou@research.org.cy, τηλ: 22205038), Δρ Άγγελος Ντάντος, (e-mail: antantos@research.org.cy, τηλ. 22205033), Μυρτώ Αναστασιάδου (e-mail: manastassiadou@research.org.cy, τηλ: 22205069).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT