Μία από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια

Το ΕΚΤ, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, είχε την επιμέλεια της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, ώστε να πραγματοποιήσουν διεθνείς επιχειρηματικές και ερευνητικές συνεργασίες.

Μια από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα των ναυτιλιακών διοργάνωσε το Enterprise Europe Network-Hellas, το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στις 8 και 9 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια. Η διοργάνωση της εκδήλωσης MariMatch ήταν μια πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέλος του Enterprise Europe Network Hellas. Το ΕΚΤ είχε την επιμέλεια της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, ώστε να πραγματοποιήσουν διεθνείς επιχειρηματικές και ερευνητικές συνεργασίες.

Η συμμετοχή ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ήταν μεγάλη, καθώς 128 οργανισμοί  (77 ελληνικές και 51 ξένες επιχειρήσεις από 16 χώρες) πραγματοποίησαν πάνω από 250 διμερείς συναντήσεις σε μια προσπάθεια να συνάψουν εμπορικές, τεχνολογικές ή ερευνητικές συνεργασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά, με μόνη ιδιαιτερότητα στη φετινή εκδήλωση ότι οι ξένοι οργανισμοί δεν μπορούσαν να εκπροσωπηθούν από τα μέλη του δικτύου Enterprise Europe Network, ώστε να γίνουν πιο εποικοδομητικές συναντήσεις και να υπογραφούν περισσότερες συμφωνίες συνεργασίας

Η εκδήλωση MariMatch απευθυνόταν σε επιχειρήσεις, clusters και ερευνητικούς φορείς στον τομέα των ναυτιλιακών και αποτέλεσε προστιθέμενη αξία στη συμμετοχή των φορέων στη Διεθνή Έκθεση Ποσειδώνια 2016, η οποία έλαβε χώρα 6-10 Ιουνίου. Μέσω στοχευμένων διμερών συναντήσεων διάρκειας 30 λεπτών, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές με δυνητικούς συνεργάτες από το εξωτερικό και την Ελλάδα, να προσεγγίσουν νέους πελάτες/προμηθευτές, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα με στόχο την αξιοποίησή τους, και να δημιουργήσουν νέες ερευνητικές συνεργασίες στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Για περισσότερα από 45 χρόνια, η Διεθνής Έκθεση Ποσειδώνια αποτελεί την καθιερωμένη συνάντηση της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Η φετινή συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Ποσειδώνια ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με περισσότερους από 1.800 εκθέτες και με το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών των τελευταίων ετών (22.000 από 90 χώρες).

Οι τομείς που καλύφθηκαν από την εκδήλωση ήταν: Ναυπηγική, Τεχνολογίες και εξοπλισμός ναυπηγείων, Συστήματα πρόωσης και ελιγμού, Ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα επικοινωνίας & πλοήγησης, Μηχανικά και βοηθητικά συστήματα, Ασφάλεια καταστρώματος και ειδικός εξοπλισμός, Τεχνολογίες λιμανιών & συστήματα διακίνησης φορτίου, Ναυτιλιακές υπηρεσίες και Θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία.

Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό ήταν: Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Κίνα & Ηνωμένες Πολιτείες. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αμείωτο, καθώς οι προγραμματισμένες συναντήσεις διήρκεσαν δυο ημέρες από το πρωί έως αργά το απόγευμα στο περίπτερο του Enterprise Europe Network-Hellas στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo.

Η αξιολόγηση της εκδήλωσης από τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα θετική, τόσο όσον αφορά στην αρτιότητα της εκδήλωσης, όσο και στη σημασία μιας τέτοιας διοργάνωσης στην Ελλάδα στον τομέα των ναυτιλιακών. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ευκαιρία που τους δόθηκε να συζητήσουν προοπτικές συνεργασίας σε έναν τόσο σημαντικό τομέα για την ελληνική οικονομία όσο είναι ο τομέας των ναυτιλιακών. Σύμφωνα με δηλώσεις τους, το επόμενο διάστημα αναμένεται να μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση MariMatch διοργανώθηκε από το ΕΚΤ με την υποστήριξη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, καθώς και της θεματικής ομάδας "Maritime Industries & Services" του δικτύου Enterprise Europe Network.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Enterprise Europe Network-Hellas

Μάθετε Περισσότερα