Προκηρύχθηκαν τα βραβεία RegioStars 2016 για τα πιο εμπνευσμένα και καινοτόμα έργα περιφερειακής ανάπτυξης

Στόχος των βραβείων RegioStars είναι η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών στον χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης και η ανάδειξη των πιο εμπνευσμένων, πρωτότυπων και καινοτόμων έργων που συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής της ΕΕ και θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες περιφέρειες και τους υπεύθυνους έργων.

Προκηρύχθηκαν για ακόμη μία χρονιά τα βραβεία RegioStars από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ. Στόχος των Βραβείων είναι η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών στον χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης και η ανάδειξη των πιο εμπνευσμένων, πρωτότυπων και καινοτόμων έργων που συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής της ΕΕ και θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες περιφέρειες και τους υπεύθυνους έργων.

Για το 2016 οι κατηγορίες των βραβείων διαμορφώθηκαν στις εξής πέντε:

1. Έξυπνη ανάπτυξη: Αναδυόμενες ευκαιρίες στην παγκόσμια οικονομία
2. Βιώσιμη ανάπτυξη: Κυκλική οικονομία
3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: Κοινότητες ενταγμένης διαβίωσης σε ενοποιημένα κτηριακά συγκροτήματα χωρίς αποκλεισμούς
4. CityStar: Καινοτόμες λύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη
5. Αποτελεσματική διαχείριση: Η διαφορά που προκύπτει από τη διαφορετική διαχείριση

Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα επιλεγούν από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, θα κληθούν να παραστούν στην τελετή απονομής και θα λάβουν πιστοποιητικό, καθώς και μετάλλιο, από την Ευρωπαία Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, κα Corina Creţu, και τον Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής των βραβείων. Η φετινή τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2016 και θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και Πόλεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε νικητή των βραβείων RegioStars θα δημιουργηθεί ένα σύντομο βίντεο, το οποίο θα προωθηθεί στο διαδίκτυο, και ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από την κατάλληλη διαφημιστική εκστρατεία. Επιπλέον, οι νικητές θα συμπεριληφθούν σε ενημερωτικό φυλλάδιο που θα εκδοθεί από την ΕΕ, καθώς και στη βάση δεδομένων με τις βέλτιστες πρακτικές στις ιστοσελίδες του Inforegio.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τα βραβεία RegioStars θα είναι προσβάσιμη από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Απριλίου. Αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται από την περιφερειακή ή τοπική αρχή διαχείρισης, ή από τον υπεύθυνο του έργου, αλλά με την έγκριση της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής. Οι πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλλονται κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα, αλλά μπορούν επίσης να υποβάλλονται στα γαλλικά ή στα γερμανικά κατά περίπτωση. Για να υποστηριχτεί η προετοιμασία των αιτήσεων, η αίτηση διατίθεται σε μορφή Word. Όμως, από φέτος, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται πλέον ως έγγραφα Word, αλλά θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου που διατίθεται στην πλατφόρμα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα