Μεγάλη η ανταπόκριση στην Ημερίδα Δικτύωσης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας

Με περισσότερες από 250 συμμετοχές από 100 φορείς ολοκληρώθηκε η ημερίδα για το οικοσύστημα διαστημικής στην Ελλάδα.

Με μεγάλη επιτυχία και περισσότερες από 250 συμμετοχές από 100 φορείς ολοκληρώθηκε η ημερίδα για το οικοσύστημα διαστημικής στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Η Ημερίδα Δικτύωσης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το si-Cluster, την Ένωση Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και το Corallia.

Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η διασύνδεση επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του Διαστήματος, καθώς και η διερεύνηση των συνεργασιών μεταξύ των φορέων, με έμφαση στη δημιουργία ανταγωνιστικών συμπράξεων, την υποβολή καινοτόμων προτάσεων και την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ημερίδα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 150 περίπου στελεχών από τον επιχειρηματικό χώρο, 60 εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και άνω των 40 συμμετεχόντων από φορείς της Πολιτείας και λοιπούς οργανισμούς.

Στην εκδήλωση συζητήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για το Διάστημα με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ αναδείχθηκε η ανάγκη υποστήριξης της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, ενισχύοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στο συγκεκριμένο πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η περαιτέρω αξιοποίηση των οφελών της συμμετοχής της χώρας ως πλήρες κράτος-μέλος της ESA (π.χ. ραγδαία ανάπτυξη στην απόδοση μεγεθών όπως η γεω-επιστροφή) και οι συνεργασίες όχι μόνο μεταξύ φορέων του Διαστήματος στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και με οργανισμούς εκτός του διαστημικού χώρου, που λειτουργούν ως επιταχυντής σε αυτή την προσπάθεια.

Επιπλέον, το ενδιαφέρον επεκτάθηκε στο ρόλο των διαστημικών τεχνολογιών, στη σημασία ανάπτυξης σχετικής επιστημονικής γνώσης και στη συνεισφορά τους ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα επιτεύγματα και τις εξελίξεις, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας στον τομέα του Διαστήματος, μέσα από 52 παρουσιάσεις χωρισμένες σε 8 θεματικές: μικροηλεκτρονική για το διάστημα, λογισμικό για διαστημικές αποστολές και δορυφόρους, testing, προηγμένα υλικά και δομές, ρομποτική και αυτοματισμοί, δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και συστήματα / εφαρμογές επίγειων σταθμών, υπηρεσίες / εφαρμογές παρατήρησης της γης, διαστημικές αποστολές και επιστημονική έρευνα / pure science.

Σημειώνεται ότι στο si-Cluster σήμερα συμμετέχουν περισσότεροι από 50 ερευνητικοί, βιομηχανικοί και ακαδημαϊκοί φορείς και άλλοι 10 που υποστηρίζουν τις δράσεις του, ενώ είναι σε διαδικασία αξιολόγησης άλλες 27 αιτήσεις υποψήφιων μελών. Τα μέλη του si-Cluster έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για τις καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις που αναπτύσσουν και διαθέτουν.

Απευθύνονται στις διεθνείς αγορές και ήδη έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, "ανοίγοντας" έναν ακόμη κλάδο δραστηριοποίησης για την Ελλάδα και καλύπτουν σημαντικό εύρος της Διαστημικής αλυσίδας αξίας (βιομηχανία υλικών, ρομποτική, ηλεκτρονική, γεωπληροφορική, κ.λπ.)

Η Ημερίδα Δικτύωσης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας διοργανώθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών από την είσοδο της Ελλάδας, ως πλήρους κράτους-μέλους, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος/ΕΟΔ (European Space Agency/ESA).a

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Corallia

Μάθετε Περισσότερα