COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Laliotis, Ioannis (2020)
Munich Personal RePEc Archive
Date Deposited: 21 Apr 2020
Ο κόσμος έχει εισέλθει σε άνευ προηγουμένου ταραγμένους καιρούς λόγω της πανδημίας Covid-19. Έχουν εφαρμοστεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε πολλά μέρη παγκοσμίως με σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
Η εργασία περιγράφει ορισμένες βασικές πτυχές της πανδημίας στην Ελλάδα και επιχειρεί ημερολογιακές προβλέψεις λήξης της κρίσης της πανδημίας. Επικαιροποιώντας σε καθημερινή βάση τα δεδομένα που τροφοδοτούν το μοντέλο πρόβλεψης η εργασία αυτή ακολουθεί στοιχεία της έρευνας Peracchi (2020) σχετικά με την πανδημία Covid-19 στην Ιταλία από το Einaudi Institute for Economics and Finance.

 

Startups in Times of Crisis – A Rapid Response to the COVID-19 Pandemic
Andreas Kuckertz, et al.
Journal of Business Venturing Insights, 2020
Posted: 21 Apr 2020
Η επέλαση του κορονοϊού (SARS-CoV-2) και η εξάπλωση του COVID-19 οδήγησαν πολλές κυβερνήσεις να λάβουν δραστικά περιοριστικά μέτρα. Το κλείσιμο μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας και της οικονομικής ζωής αποτελεί εξωγενές σοκ για πολλούς οικονομικούς παράγοντες και απειλεί την ύπαρξη πολλών καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η έρευνα αυτή, αρχικά αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες ως συνέπεια της κρίσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πώς οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κρίσης και τι κάνουν για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους. Τέλος, προτείνονται μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες. Η έρευνα που διενεργήθηκε δείχνει ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει μόνο να παρέχουν πρώτες βοήθειες στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, απλά περιορίζοντας την πίεση που προκαλείται από την περιορισμένη ταμειακή εισροή. Τα μέτρα  θα πρέπει είναι μακροπρόθεσμα, μόνιμα και να υποστηρίζονται από το ευρύτερο οικοσύστημα των επιχειρήσεων στοχεύοντας στη διασφάλιση μιας ταχείας ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Responding to Covid‐19: How to Navigate a Public Health Emergency Legally and Ethically
Lawrence O. Gostin, Eric A. Friedman, Sarah A. Wetter
The Hastings Center Report, Volume50, Issue2, March/April 2020 Pages 8-12
Issue Online: 20 April 2020
Λίγες νεο-αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες έχουν θέσει τόσο ζωτικές ηθικές προκλήσεις, τόσο πιεστικά και δραματικά, όπως ο COVID-19. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε το Covid ‐ 19 ως παγκόσμια πανδημία και κήρυξε τη δημόσια υγεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν τα συστήματα υγείας εξωθούνται πέρα από τα όρια αντοχής τους, πώς μπορούμε να διαθέσουμε με ηθικό τρόπο, υλικά και υπηρεσίες υγείας που σπανίζουν; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται; Και πώς εξισορροπούμε, ηθικά και νομικά, τη δημόσια υγεία με τις πολιτικές ελευθερίες;

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.