COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Coronavirus outbreak is a symptom of Gaia's sickness
Roberto Cazzolla Gatti
Ecological Modelling, Volume 42615 June 2020, Article 109075, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2020.109075
Published online: 2020 Apr 15. 
Μια διεπιστημονική ολιστική προσέγγιση, θα βελτιώσει την ικανότητά μας να μειώσουμε τις επιπτώσεις στα συστήματα του πλανήτη και να κάνει την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα, πιο βιώσιμη εντός της Γαίας. Τα βελτιωμένα και αξιόπιστα οικολογικά μοντέλα που θα μετουσιώνουν τις θεωρητικές επιστημονικές γνώσεις, θα επιτρέψουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την υιοθέτηση βιώσιμων δράσεων και θα μειώσουν τον κίνδυνο πανδημιών από τη διάδοσης ανθεκτικών ιών και βακτηρίων που προκαλούνται από την κακομεταχείριση της άγριας ζωής και των οικοσυστημάτων.
Πουθενά δεν είναι γραμμένο ότι η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική εκμετάλλευση πρέπει να ξαναρχίσουν όπως ήταν. Λαμβάνουμε προειδοποιητικά μηνύματα από τη Gaia, μερικά από τα ισχυρότερα και καθαρότερα όλων των χρόνων εξέλιξης. Εάν τα αγνοήσουμε, μπορούμε να κατηγορούμε μόνο τους εαυτούς μας.

Answering the right questions for policymakers on COVID-19
Ellie Graeden, Colin Carlson, Rebecca Katz
The Lancet Global Health, DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30191-1
Open Access Published: April 20, 2020
Ο αποτελεσματικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε επιχειρησιακές και πολιτικές ενέργειες, είναι μεγάλη πρόκληση κατά τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η ευθυγράμμιση των συμφερόντων των επιστημόνων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η αβεβαιότητα και να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση, οι επιστήμονες συχνά επικεντρώνονται στα προβλήματα ευρείας κλίμακας που αντιμετωπίζουν και στην ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να αφήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής χωρίς τις σαφείς απαντήσεις που χρειάζονται προκειμένου να λάβουν γρήγορα αποφάσεις σε υψηλό επίπεδο, ανεξάρτητα από τα διαθέσιμα τεκμηριωτικά στοιχεία.

How does coronavirus kill? Clinicians trace a ferocious rampage through the body, from brain to toes
Meredith Wadman, Jennifer Couzin-Frankel, Jocelyn Kaiser, Catherine Matacic
Science, Apr. 17, 2020 , doi:10.1126/science.abc3208
Καθώς ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 ξεπερνά τα 2,2 εκατομμύρια παγκοσμίως και οι θάνατοι ξεπερνούν τις 150.000, οι κλινικοί γιατροί αγωνίζονται να κατανοήσουν τη ζημιά που προκαλείται από τον κορονοϊό καθώς διέρχεται από το σώμα. Συνειδητοποιούν ότι αν και οι πνεύμονες είναι το επίκεντρο, η εμβέλεια του ιού ενδέχεται να επεκτείνεται σε πολλά ανθρώπινα όργανα, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς, των αιμοφόρων αγγείων, των νεφρών, του εντέρου και του εγκεφάλου.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.