COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Estimating Impact of Austerity policies in COVID-19 fatality rates:Examining the dynamics of economic policy and Case Fatality Rates (CFR) of COVID-19 in OCED countries
Dawa Sherpa
MedRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.03.20047530
Posted: April 06, 2020.
Στόχος της έρευνας είναι να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της κυβερνητικής παρέμβασης για την δημόσια υγεία, στα ποσοστά θνησιμότητας κρουσμάτων του COVID-19 σε χώρες του OCED,  ενώ συνυπολογίζονται και άλλα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη θνητότητα. Η ανάλυση γίνεται με τη χρήση της μη παραμετρικής μεθόδου Quantile. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης δείχνει ότι μια πολιτική λιτότητας (μείωση των δαπανών για την υγεία) αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά θνησιμότητας του COVID-19 στις χώρες του OCED και οτι ένα ισχυρό δημόσια χρηματοδοτούμενο σύστημα υγείας είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση των σημαντικών κρίσεων της δημόσιας υγείας, όπως η πανδημία COVID-19.
Rapid Expert Consultation on SARS-CoV-2 Survival in Relation to Temperature and Humidity and Potential for Seasonality for the COVID-19 Pandemic
Harvey Vernon Fineberg, Chair
Standing Committee on Emerging Infectious Diseases and 21st Century Health Threats,
The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
April 7, 2020
Η επιστολή αυτή αποφαίνεται σχετικά με την πιθανότητα εξάρτησης της επιβίωσης του ιού SARS-Cov-2 από τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος και τις δυνατότητες εποχιακής μείωσης ή αναζωπύρωσης των κρουσμάτων. Η έρευνα καταλήγει στο οτι η μεταβολή του καιρού, ως μεμονωμένος παράγοντας, δεν είναι απαραίτητο οτι θα επηρεάσει τον επιπολασμό της νόσου, εάν δεν υπάρξουν παράλληλα εκτεταμένες παραμβάσεις για την δημόσια υγεία.
Το κείμενο υπογράφεται από τον πρόεδρο της διαρκούς επιτροπής για αναδυόμενες λοιμώδεις νόσους (Standing Committee on Emerging Infectious Diseases and 21st Century Health Threats) που συστάθηκε από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ (The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) για να απαντά σε κρίσιμα ζητήματα επιστήμης και πολιτικής αναφορικά με τις αναδυόμενες λοιμώδεις νόσους και άλλες απειλές για τη δημόσια υγεία.
Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters
John P. A. Ioannidis, Cathrine Axfors, Despina G. Contopoulos-Ioannidis
MedRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054361
Poste: April 08, 2020
Στόχος της έρευνας είναι να εκτιμηθεί ο κίνδυνος θανάτου για ασθενείς COVID-19 ηλικίας <65 ετών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, να εκτιμηθεί ο απόλυτος κίνδυνος θανάτου του COVID-19 στον γενικό πληθυσμό και τέλος να κατανοηθεί το ποσοστό θνησιμότητας του COVID-19 σε μη ηλικιωμένα άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.