Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης αναδεικνύονται οι δράσεις και υπηρεσίες του ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική, ακαδημαϊκή, επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και ευρύτερα προς την κοινωνία.

Pages

Πρόσφατες Εκδόσεις