Έκθεση Δραστηριοτήτων 2004


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2004

Περίληψη

Στην κοινωνία της γνώσης η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη συναρτώνται με δύο παράγοντες: την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία με τη μορφή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Με την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας δημιουργείται η παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας και Οικονομίας της Γνώσης. Προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη επαρκούς, σωστά οργανωμένου και διαθέσιμου ηλεκτρονικού περιεχομένου, προσβάσιμου από όλους.

Το ΕΚΤ δραστηριοποιείται στο ρόλο του ενδιάμεσου φορέα για τη διασφάλιση της ροής πληροφοριών. Το 2014 υλοποιήθηκαν σημαντικά βήματα για τη διερεύνηση των συνεργασιών και την οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας με εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο. Νέα έργα δικτύωσης με φορείς έρευνας και καινοτομίας σε Ευρώπη, Μεσόγειο και Βαλκάνια, πιλοτικά έργα ψηφιοποίησης, σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά εργαλεία, νέος δικτυακός τόπος για την έρευνα διασφάλισαν μεταξύ άλλων, την προσαρμογή του ΕΚΤ στις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών και τις νέες εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

64

Έτος Έκδοσης

2004

Πρόσφατες Εκδόσεις