Έκθεση Δραστηριοτήτων 2003


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2003

Περίληψη

Παρά τα εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγµατα, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας προϋποθέτει υποχρεωτικά την ανάπτυξη επαρκούς, σωστά οργανωµένου και διαθέσιµου ηλεκτρονικού περιεχοµένου. Απαραίτητο, λοιπόν, συστατικό για τη νέα Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η συγκέντρωση και οργάνωση έγκυρου και έγκριτου περιεχοµένου σε ηλεκτρονική µορφή, σε µορφή "δεξαµενής" από την οποία µπορεί ο καθένας να αντλεί µόνο την πληροφορία που χρειάζεται. Αυτό εξάλλου δηλώνει και η ετυµολογία της λέξης "πληρο-φορία", που είναι ο φορέας της πληρότητας. Υλοποιώντας µε συνέπεια το στρατηγικό του σχεδιασµό, το ΕΚ πραγµατοποίησε το 2003 σηµαντικά βήµατα για τη διαµόρφωση µιας εθνικής υποδοµής για τη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση περιεχοµένου επιστήµης και τεχνολογίας µε τον πλέον εύχρηστο και αποτελεσµατικό τρόπο. Παράλληλα, διευρύνθηκαν οι συνεργασίες και η δικτύωσή του µε φορείς έρευνας και καινοτοµίας.

Επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών του, το ΕΚΤ παρακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές και πρότυπα, υιοθετεί στρατηγικές συγκριτικής αξιολόγησης και εφαρµογές για την καταγραφή των απαιτήσεων και των προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών του, αντλεί γνώσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, ενσωµατώνει νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και προσαρµόζεται συνεχώς στις νέες εξελίξεις.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

URL

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

60

Έτος Έκδοσης

2003

Πρόσφατες Εκδόσεις