Έκθεση Δραστηριοτήτων 2006


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2006

Περίληψη

Η συνεχής ανάπτυξη υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, η χρήση νέων τεχνολογιών με χαμηλό κόστος από ολοένα και περισσότερους χρήστες και η ανάγκη για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση και ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση δημιουργούν την ανάγκη για επιστημονικό ψηφιακό περιεχόμενο.

Στα επόμενα χρόνια θα δούμε ψηφιοποιημένα πολλά επιστημονικά δεδομένα, μελέτες άρθρα κτλ. Θα δούμε την έκδοση πολλών ηλεκτρονικών περιοδικών και μάλιστα ανοικτής πρόσβασης αλλά και τη συγκέντρωση και απόθεση μεγάλου όγκου επιστημονικού περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης, βάσεις δεδομένων με τη δημιουργία τοπικών αλλά κυρίως «Εθνικών Αποθετηρίων Ψηφιακού Περιεχομένου Ανοικτής Πρόσβασης».

Όλα αυτά θα συνεισφέρουν στη μεγαλύτερη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, στον καλύτερο συσχετισμό επιστημονικών πληροφοριών και στη μείωση του κόστους διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Αυτή λοιπόν η Έκθεση Δραστηριοτήτων προοιωνίζει με τις δράσεις τις οποίες παρουσιάζει τις παραπάνω εξελίξεις και δείχνει ότι το ΕΚΤ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση έχοντας ήδη αναπτύξει το σχεδιασμό του για τα επόμενα χρόνια και έχοντας θέσει τα ορόσημα της μελλοντικής του πορείας.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

URL

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

52

Έτος Έκδοσης

2006

Πρόσφατες Εκδόσεις