Έκθεση Δραστηριοτήτων 2000-2001


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2000-2001

Περίληψη

Η έκθεση του Eθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για τη διετία 2000-2001 με έμφαση στο διανοητικό κεφάλαιο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση υιοθέτησης ενός νέου τρόπου παρουσίασης των πεπραγμένων του. Ως πρωτοπόρος φορέας στο χώρο της τεχνολογικής και επιστημονικής πληροφόρησης, επιθυμούμε να παρέχουμε μια περιεκτική έκθεση, παρουσιάζοντας σε όλους τους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του οργανισμού, καθώς και την προστιθέμενη αξία που απορρέει από τη λειτουργία του.

Πορευόμενοι προς την κοινωνία της Γνώσης, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της γνώσης που ως οργανισμός παράγουμε, εξελίσσουμε και προωθούμε. Επίσης, γνωρίζοντας ότι η γνώση δεν καταναλώνεται, ούτε καταστρέφεται, αλλά αντίθετα ενισχύεται η αξία  της με τη διάχυση, προχωρούμε στην υιοθέτηση αυτού του τρόπου περιγραφής ελπίζοντας να ικανοποιήσει όλους όσοι συνεργάζονται ή λαμβάνουν υπηρεσίες από το ΕΚΤ, την εποπτεύουσα αρχή και φυσικά τους εργαζόμενους. Η έκθεση 2000-2001 με έμφαση στο διανοητικό κεφάλαιο, είναι η πρώτη του είδους της για το ΕΚΤ, και αποτελεί ένα από τα εργαλεία της νέας επιχειρησιακής στρατηγικής του για την ανάπτυξη ενός οργανισμού γνώσης.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

URL

Γλώσσα

ΕΛ

Εκδότης

ΕΚΤ

Σελίδες

34

Έτος Έκδοσης

2000

Πρόσφατες Εκδόσεις