Έκθεση Δραστηριοτήτων 1999


Έκθεση Δραστηριοτήτων 1999

Περίληψη

Το 1999 υπήρξε ένα σημαντικό έτος για θέματα σχετιζόμενα με την Κοινωνία των Πληροφοριών. Οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές εστίασαν περισσότερο στο θέμα του περιεχομένου στην κοινωνία των πληροφοριών αναδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη περιεχομένου και η απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών αποκτά εξαιρετική σημασία και καθίσταται θεμέλιος λίθος για την οικονομική ανάπτυξη και την εξέλιξη της κοινωνίας. Το ψηφιακό περιεχόμενο αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δημιουργία ευρωπαϊκής κοινωνίας των πληροφοριών και υπολογίζεται ότι τα προσεχή χρόνια θα ασκήσει τεράστια επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ε.Ε με επιπτώσεις που θα είναι ολοένα και πιο εμφανείς σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο. Η οργάνωση των πληροφοριών κυρίως μέσα απο την ενσωμάτωση προτύπων θεωρείται σημείο κλειδί για αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι σημαντικές για ένα σύνολο δραστηριοτήτων .

Το 1999 υπήρξε ένα επιτυχημένο έτος στον περαιτέρω προσανατολισμό του ΕΚΤ σε σχήματα προσαρμοσμένα σε ανάγκες χρηστών (user driven), στο πλαίσιο των θεσμικών και καταστατικών του στόχων.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

URL

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

22

Έτος Έκδοσης

1999

Πρόσφατες Εκδόσεις