Έκθεση Δραστηριοτήτων 2005


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2005

Περίληψη

Η πληροφόρηση εξελίσσεται σε ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα για την έρευνα, αλλά και την παραγωγική διαδικασία, και το ΕΚΤ παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο στο σύνολο της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας: πρόσβαση στη γνώση. Το 2005 η στρατηγική του φορέα εστιάστηκε στην αναβάθμιση της οργάνωσης και διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου, καθώς και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας μέσω αναπτυξιακών έργων και συνεργασιών- δικτύωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο στρατηγικός στόχος για καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση και διάθεση του περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας έγινε πράξη με την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΤ για υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης, που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2006.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

35

Έτος Έκδοσης

2005

Πρόσφατες Εκδόσεις