Οι νέες προκηρύξεις της Δράσης Ανταλλαγών Προσωπικού του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions σε εκδήλωση του ΕΚΤ

Η Δράση Staff Exchanges χρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμες διεθνείς και διατομεακές ανταλλαγές μελών προσωπικού που εμπλέκονται σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας των οργανισμών που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες συνεργασίας.

Περισσότεροι από 250 ερευνητές, καθηγητές και εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών αλλά και επιχειρήσεων από την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, συμμετείχαν στη διαδικτυακή εκδήλωση «Marie Skłodowska-Curie Actions - Ανταλλαγές Προσωπικού 2022» τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022. Η εκδήλωση, η οποία επικεντρώθηκε στις προϋποθέσεις επιτυχημένης συμμετοχής στη Δράση Staff Exchanges MSCA, διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονιστή του Enterprise Europe Network Hellas, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (ΕREA).

Ομιλήτριες από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, η Εθνική Εκπρόσωπος για τις Δράσεις MSCA και στελέχη του ΕΚΤ παρουσίασαν τη Δράση Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff Exchanges) και απάντησαν εκτενώς στα ερωτήματα του κοινού, με αφορμή τη νέα προκήρυξη που άνοιξε στις 6 Οκτωβρίου 2022.

Η συγκεκριμένη Δράση χρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμες διεθνείς και διατομεακές ανταλλαγές μελών προσωπικού που εμπλέκονται σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας των οργανισμών που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες συνεργασίας. Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη βιώσιμων συνεργατικών έργων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών από τον ακαδημαϊκό αλλά και τον μη ακαδημαϊκό τομέα (κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις), με έδρα την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Το κοινό αποτελούνταν κυρίως από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς με έδρα την Ελλάδα, επιχειρήσεις και ιδρύματα που παρέχουν υποτροφίες, αλλά και νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, κατόχους διδακτορικού τίτλου και μεταδιδάκτορες, μέλη ΔΕΠ από όλα τα ερευνητικά πεδία από την Ελλάδα και από χώρες της Ευρώπης.

Την εκδήλωση προλόγισε η Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ Εύη Σαχίνη, αναφερόμενη στις εμβληματικές Δράσεις MSCA, από το ξεκίνημά τους το 1996 μέχρι σήμερα, και στη συνεχή υποστήριξη που παρέχει το ΕΚΤ στους ερευνητές για την αποτελεσματικότερη δικτύωσή τους στην υποβολή των προτάσεών τους. Επισήμανε ότι η συγκεκριμένη Δράση Ανταλλαγών Προσωπικού προάγει και ενισχύει τη διεπιστημονικότητα, την καινοτομία και τις συνέργειες μεταξύ οργανισμών, ερευνητών και επιχειρήσεων.

Στις γέφυρες μεταξύ ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας. Όπως τόνισε ο κ. Κυριαζής, οι συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ οργανισμών από τις Ανταλλαγές Προσωπικού δύναται να αυξήσουν τις προοπτικές σε έρευνα και καινοτομία της χώρας, προάγοντας έτσι τις καλές αναπτυξιακές πρακτικές.

Στη συνέχεια η Δρ Άννα Ρόζενμπεργκ, Εθνικός Εκπρόσωπος και Εμπειρογνώμονας MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, αναφέρθηκε στη μεγάλη συμμετοχή της Ελλάδας διαχρονικά στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, αλλά και συγκεκριμένα στις Δράσεις που αφορούν ανταλλαγές προσωπικού, τη RISE του Ορίζοντα 2020 και τώρα τη Staff Exchanges του Ορίζοντα Ευρώπη, που ενισχύουν την αριστεία, την διεπιστημονικότητα και την μεταφορά τεχνογνωσίας.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν η Ελευθερία Λυκουρέση και η Δρ Βασιλική Εξάρχου, από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (EREA), οι οποίες πραγματοποίησαν αναλυτική παρουσίαση της Δράσης Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff Exchanges). Αναφέρθηκαν στα κριτήρια υποβολής προτάσεων, τις προϋποθέσεις και τις κατηγορίες χρηματοδότησης, ενώ δόθηκαν συμβουλές για την επιτυχή συγγραφή προτάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επεξήγηση της διεπιστημονικότητας, του είδους των πιθανών συνεργειών και συνεργατών, των ωφελειών των συμμετεχόντων και διαδικαστικών ζητημάτων σχετικά με τους δυνητικούς δικαιούχους. Επίσης, οι ομιλήτριες από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό αναφέρθηκαν στην μεγάλη συμμετοχή της Ελλάδας, η οποία βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, με πολλούς οργανισμούς να επιλέγουν να υποβάλουν προτάσεις και ανέφεραν για παράδειγμα ότι 70 Έλληνες συντονιστές ήταν μέρος των συνεργατικών σχημάτων στην πρώτη προκήρυξη της Δράσης Ανταλλαγών Προσωπικού το 2021.

Οι παρουσιάσεις συνεχίστηκαν με την ομιλία της Δρ Νάνσυ Μεγρέμη από το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η Δρ N. Μεγρέμη παρουσίασε συνολικά τις δραστηριότητες του οργανισμού, οι οποίες στηρίζουν την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Αναφέρθηκε στον συντονιστικό ρόλο του ΕΚΤ στον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, και τις υπηρεσίες που παρέχει, συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Επιπλέον, η Δρ Ν. Μεγρέμη αναφέρθηκε στη πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» που υλοποιεί το ΕΚΤ, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με στόχο τη δικτύωση των Ελλήνων ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και επαγγελματικής τους απασχόλησης, και με στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ τους και στην ανάπτυξη της χώρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να πραγματοποιεί ζωντανά ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος των παρουσιάσεων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδραστικές δημοσκοπήσεις σχετικά με την ενημέρωσή τους για τις Δράσεις MSCA, τις υποτροφίες που έχουν λάβει, την έγκαιρη ενημέρωσή τους για τα ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.

Την εκδήλωση συντόνισε η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA, από το ΕΚΤ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν εδώ.

Την νέα προκήρυξη για Staff Exchanges μπορείτε να την βρείτε εδώ, και αντίστοιχα να υποβάλετε την αίτησή σας.

Για τις δράσεις MSCA μπορείτε να επικοινωνείτε με τα ΕΣΕ στο ΕΚΤ Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (amegremi@ekt.gr) και κ. Henry Scott (hscott@ekt.gr).

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6,6 δισ. ευρώ εντάσσονται στο ευρωπαΪκό πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027), επιδιώκουν να ανταποκριθούν στον ευρωπαϊκό στόχο για μια ισχυρή, ανθεκτική, ευέλικτη και δημιουργική βάση ανθρώπινου δυναμικού, που θα διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, και θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καινοτομεί. Την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 65.000 ερευνητές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 1.000 κορυφαία διεθνή διδακτορικά δίκτυα.

Η Δράση Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff Exchanges) αποσκοπεί στην ανάπτυξη διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής βιώσιμης συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, και συμβάλλει στον μετασχηματισμό των ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. 

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Παράλληλα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, παρέχοντας υπηρεσίες δικτύωσης, μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, και συμβουλευτική καθοδήγηση για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εντοπισμό ευκαιριών διεθνών συνεργασιών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ