Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε καινοτόμες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης

Βραβεύθηκαν καινοτόμες πρακτικές ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών στον δημόσιο τομέα, που αναπτύχθηκαν από φορείς του δημόσιου τομέα.

Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε φορείς δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους/λειτουργούς, για καινοτόμες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Διαγωνισμός "Digital Gov Awards" υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Συνολικά, υποβλήθηκαν 82 προτάσεις από φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Στόχος του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και δράσεων, οι οποίες βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Παράλληλα στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε η παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «Μίτος», ενός εμβληματικού έργου για τη Δημόσια Διοίκηση και την αλληλεπίδραση του πολίτη με το κράτος, καθώς ο τελευταίος θα γνωρίζει εκ των προτέρων τι ακριβώς απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Αναμένεται να οδηγήσει στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλεία για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την ενδυνάμωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Στο «Μίτος» θα καταγραφούν σταδιακά όλες οι διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου, και θα παρέχει στους πολίτες και τους τελικούς χρήστες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τον χρόνο διεκπεραίωσης. Το «Μίτος» σκοπεί να αποτελέσει το Κεντρικό Μητρώο για κάθε διοικητική διαδικασία.

Στη διάρκεια της παρουσίασης, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε: «Ο “Μίτος” είναι το νήμα που καθώς θα απλωθεί, θα αποτυπώσει πάνω σε μια οθόνη όλες τις λειτουργίες και τις όψεις του κράτους και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους με απλότητα και διαφάνεια. Είναι η ψηφιακή γραμμή που θα ενώσει κάθε κόμβο της κρατικής μηχανής και θα οδηγήσει στη χαρτογράφηση του κράτους. Έως τώρα, περιλαμβάνει σχεδόν 1.500 διαδικασίες που μπορεί να δει ο πολίτης, από τις περίπου 4.500 που αρχικά είχαν αποτυπωθεί. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου που συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά ώστε να ολοκληρωθεί μιας τέτοιας έκτασης μεταρρύθμιση, που θα αλλάξει σημαντικά την εμπειρία του πολίτη στην αλληλεπίδρασή του με το κράτος, τον Γενικό Γραμματέα Λεωνίδα Χριστόπουλο για το σχεδιασμό και το ΕΔΥΤΕ, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την υλοποίηση του “Μίτος”».

Από την πλευρά του ο  Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος δήλωσε: «Τόσο με το “Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – Μίτος”, όσο και με το νέο θεσμό των “Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης” μέσω του οποίου έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τα ψηφιακά επιτεύγματα των ανθρώπων της Δημόσιας Διοίκησης... Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που βραβεύτηκαν σήμερα, αλλά και τα στελέχη που έχουν υλοποιήσει την πολύ φιλόδοξη πλατφόρμα του ΕΜΔ- ΜΙΤΟΣ. Η συνδρομή και η συμβολή τους είναι απαραίτητη, ώστε κάθε φιλόδοξο και καινοτόμο κυβερνητικό πρόγραμμα να μπορεί να υλοποιηθεί».

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος απένειμαν τιμητικές διακρίσεις σε δυο προσωπικότητες της πληροφορικής με σημαντική προσφορά στην Ελλάδα, τον πρωτοπόρο της πληροφορικής στη χώρα μας Ανδρέα Δρυμιώτη και τον «αρχιτέκτονα του Taxisnet» Παναγιώτη Γεωργιάδη, αντίστοιχα. Ακολούθησε η απονομή των βραβείων από εκπροσώπους της κυβέρνησης.

Οι νικητές των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έτος 2022 είναι:

1. Στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας», οι νικητές για κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

 • Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο  «Διάθεση Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Δικαστικών Εγγράφων και Πιστοποιητικών σε πολίτες / Δικηγόρους», του φορέα “Εφετείο Πειραιώς”.
 • Το 2ο  βραβείο, λόγω ισοβαθμίας απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας για την περίοδο αξιολόγησης 2018-2021» του φορέα ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και  «Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://mapsportal.ypen.gr του φορέα “Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας”.

Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

 • Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Valuemaps.gov.gr: Απεικόνιση Ζωνών Αξιών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και Υπολογισμός Αξίας Ακινήτου με επιλογή ακινήτου σε δορυφορικό χάρτη» των φορέων «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών».
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Φυσικών και Νομικών Προσώπων» του φορέα «Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών».

Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

Στη θεματική: Παιδεία-Πολιτισμός

 •  Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αυτόματη χωροταξική κατανομή μαθητικού δυναμικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με βάση τη σχεδίαση σε χάρτη των σχολικών περιφερειών» του φορέα «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» του φορέα «Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων».

Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

 •  Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Έξυπνη Αστυνόμευση (Smart Policing)» του φορέα «Ελληνική Αστυνομία».
 •  Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ψηφιοποίηση Διοικητικών Πράξεων Πυροπροστασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα» του φορέα «Πυροσβεστικό Σώμα / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος».

2. Στην κατηγορία «Καλύτερης Νέας Ιδέας», οι νικητές για  κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ψηφιακός δυναμικός και πολυεπίπεδος αγροτικός χάρτης με υποβοηθούμενη κατάταξη της γεωργικής γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας» του φορέα «Περιφέρεια Αττικής».
 • Το 2ο  βραβείο, λόγω ισοβαθμίας, απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης των Δεδομένων στο Δημόσιο Τομέα. Προτυποποίηση Ενιαίου Συστήματος Ταξινόμησης, ώστε να μιλάμε, την ίδια γλώσσα» του φορέα «Προεδρία της Κυβέρνησης/Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος». και  «Αμφίδρομη από Άκρο σε Άκρο (End-To-End) Υλοποίηση Διαδικασιών» του φορέα «Δήμος Γλυφάδας».

Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «"ESCOaching [Η ιδέα βασίζεται και αξιοποιεί το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων (ESCO)]"» του φορέα «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού / Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 Χανίων».
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ενιαία διαδικτυακή, διαδραστική πλατφόρμα εθνικών γεωχωρικών δεδομένων» του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα για τα ζωικά υποπροϊόντα (e-ΖΥΠ)» του φορέα «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Στη θεματική: Παιδεία-Πολιτισμός

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η  πρόταση με τίτλο «Ευρωπαϊκοί μύθοι και παραμύθια για τη διδασκαλία των μικρών μαθητών σε ζητήματα που αφορούν ψευδείς ειδήσεις» του φορέα «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Audit-Car και MyAuto» του «Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης».
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ερευνητική Δράση "NESTOR" για τη βελτίωση της Ασφάλειας των Συνόρων υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας» του φορέα «Ελληνική Αστυνομία».

Σημειώνεται ότι για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συνεπικουρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει αναλάβει την ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της πλατφόρμας digitalawards.gov.gr για την υποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφιοτήτων, παρέχοντας παράλληλα οργανωτική υποστήριξη στον διαγωνισμό.

Ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα διενεργείται πλέον σε ετήσια βάση, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με την αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και τη διάχυση των πολιτικών που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης απονομής των Digital Gov Awards 2022

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, EKT