ΕΚΤ και Κήπος Φιλοβίβλων προωθούν τον θεσμό των βιβλιοθηκών και τον ψηφιακό πολιτισμό

Πλαίσιο συνεργασίας για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας «Περί Βιβλιοθηκών»

Πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Εύη Σαχίνη και ο ιδρυτής και εκπρόσωπος της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κήπος Φιλοβίβλων» Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος. Οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη του μοναδικού πληροφοριακού πλούτου που προσφέρεται μέσω της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας «Περί Βιβλιοθηκών».

Σκοπός της συνεργασίας αυτής, στο πλαίσιο και των δράσεων και υπηρεσιών του ΕΚΤ, είναι η ανάδειξη, με χρήση ψηφιακών μέσων, της σημασίας του θεσμού της βιβλιοθήκης και του έντυπου βιβλίου στην πνευματική διαδρομή του ανθρώπου και τη διάδοση της συλλογικής γνώσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα δοθεί έμφαση στην περαιτέρω προβολή & εξέλιξη και στον εμπλουτισμό του ψηφιακού τόπου «Περί Βιβλιοθηκών – aboutlibraries.gr» που λειτουργεί ήδη από το 2019. Η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια  προηγούμενης σύμπραξης για την τεκμηριωτική και οργανωτική αναβάθμιση, διεύρυνση και διάθεση του πολιτιστικού και επιστημονικού υλικού πρωτότυπης σχετικής έρευνας, με επίκεντρο πάντα τον θεσμό της βιβλιοθήκης, που είχε συγκεντρώσει ο Κ.Σπ. Στάικος. 

Ο ιδρυτής της εταιρείας «Κήπος Φιλοβίβλων» Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, μετά την υπογραφή του πλαισίου συνεργασίας, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βρήκαμε αυτόν τον κοινό βηματισμό με τη Διευθύντρια του ΕΚΤ  Εύη Σαχίνη προκειμένου να συνεχιστεί αυτό το διεθνικό πολιτιστικό εγχείρημα που έχει ως βάση την ανταλλαγή και τον συνδυασμό γνώσης και τεχνογνωσίας. Όραμά μας είναι μέσα σε αυτόν τον ιστότοπο να συνδέσουμε πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα και επιτεύγματα που υλοποίησαν διάφοροι λαοί, σε διάφορες εποχές και διάφορους τόπους».

Η Διευθύντρια του ΕΚΤ Εύη Σαχίνη δήλωσε: «Ο θεσμικός ρόλος του ΕΚΤ, ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, η σχέση του με τις βιβλιοθήκες και η καταλυτική παρέμβασή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιβλιοθηκών, αποτελεί το υπόβαθρο αυτής της νέας συνεργασίας. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής περιεχομένου Περί Βιβλιοθηκών, η οποία είναι αφιερωμένη στον κόσμο του βιβλίου και των βιβλιοθηκών από την αρχαιότητα έως σήμερα. Σε συνεργασία με τον Κώστα Σπ. Στάικο και την ομάδα του, θα συνεχίσουμε με δημιουργική πνοή ό,τι επιτελέσαμε μέχρι σήμερα για την οργάνωση του μοναδικού αυτού υλικού».

Ιδιαίτερα για το 2022, ΕΚΤ και Κήπος Φιλοβίβλων αποφάσισαν η σύμπραξη αυτή να επικεντρωθεί σε δράσεις σχετικές με τον ψηφιακό πολιτισμό και την άσκηση αναβαθμισμένης πολιτιστικής διαχείρισης που στόχο έχουν την ψηφιοποίηση πλούσιου εικαστικού υλικού (μικρογραφίες χειρογράφων, ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, ζωγραφικά έργα, αναπαραστάσεις και φωτογραφικές απεικονίσεις γλυπτών και αρχιτεκτονικών έργων κ.λπ.), την προσθήκη νέων ιστορικών δοκιμίων από τη νεότερη εποχή, την ανάπτυξη ενός εξωστρεφούς δικτύου βιβλιοθηκών και την ανταλλαγή έγκριτης γνώσης. Στο πλαίσιο συνεργασίας προβλέπονται, επιπλέον, δράσεις επιμέλειας, εμπλουτισμού και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και δράσεις για τη δημοσιοποίηση, τη διάχυση και τη μεγιστοποίηση του κέρδους εκ των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος. 

Κεντρική επιδίωξη του «Περί Βιβλιοθηκών» ήταν και παραμένει η διαμόρφωση από κοινού με τις βιβλιοθήκες ενός πνευματικού χώρου συνάντησης και μιας ψηφιακής δικτύωσης των βιβλιοθηκών της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Η αξία του παραγόμενου έργου προβάλλεται διεθνώς, καθώς διατίθεται ήδη η αγγλική έκδοση, ενώ διερευνάται παράλληλα η δυνατότητα μετάφρασης και σε άλλες γλώσσες. 

Περί Βιβλιοθηκών

Η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια «Περί Βιβλιοθηκών» (www.aboutlibraries.gr) αποτελεί έναν χώρο πρωτότυπης έρευνας και συλλογής σημαντικού και σπάνιου αρχειακού και άλλου υλικού, που επικεντρώνεται στις βιβλιοθήκες και την ιστορία τους, στην παρουσίαση μοναδικών συλλογών και προσωπικοτήτων που συνδέονται με τις βιβλιοθήκες σε Ανατολή και Δύση από την αρχαιότητα έως σήμερα. Σε αυτό τον ψηφιακό τόπο περιλαμβάνονται ήδη περισσότερα από 3.150 τεκμήρια στην ελληνική γλώσσα, επεξεργασμένα και τεκμηριωμένα, τα οποία συνοδεύονται από χρήσιμες βιβλιογραφικές αναφορές και πλούσια εικαστική συλλογή (μικρογραφίες χειρόγραφων, ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, ζωγραφικά έργα, αναπαραστάσεις και φωτογραφικές απεικονίσεις γλυπτών και αρχιτεκτονικών έργων κ.λπ.).

Κήπος Φιλοβίβλων

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κήπος Φιλοβίβλων» αποσκοπεί στην αξιοποίηση μιας φυσικής αλλά και ηλεκτρονικής υποδομής, με διεθνή εμβέλεια, για τη συλλογή, οργάνωση, τεκμηρίωση και ψηφιακή φύλαξη του επιστημονικού και πολιτιστικού υλικού που παράγεται στην Ελλάδα, με πυρήνα την ιστορία του θεσμού της βιβλιοθήκης και του βιβλίου. Το ερευνητικό και εικονογραφικό υλικό που συγκεντρώνεται, αξιολογείται και στη συνέχεια οργανώνεται, ταξινομείται και ψηφιοποιείται για δημόσια διάθεση και χρήση.  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (www.ekt.gr) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το ΕΚΤ:

  • συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει για περαιτέρω χρήση, ως δημόσια δεδομένα, έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού,
  • παρέχει υπηρεσίες σε πλήθος ελληνικών οργανισμών (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία) για την οργάνωση και διάθεση προτυποποιημένης και έγκριτης πληροφορίας,
  • παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας μας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας,
  • διεξάγει έρευνες, συλλέγει στοιχεία και παράγει εθνικές στατιστικές σε τομείς της επιστήμης & τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας,
  • αναπτύσσει συστήματα Διακυβέρνησης Δεδομένων που αφορούν το σύστημα έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να ενισχύεται με τεκμηριωμένα στοιχεία η άσκηση και η αποτίμηση δημόσιων πολιτικών και να υποστηρίζονται αποφάσεις,
  • αναπτύσσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας, την εξωστρέφεια και τη δικτύωση, την ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων, και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού.
www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Κήπος Φιλοβίβλων

Μάθετε Περισσότερα