Τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την αντιμετώπιση του Καρκίνου και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας σε διαδικτυακή εκδήλωση από ΕΚΤ και ΙδΕΚ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο για την Αποστολή για τον Καρκίνο, όσο και για το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία EU4Health, αλλά και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την αντιμετώπιση του Καρκίνου», την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 (15:00-17:00). H εκδήλωση εστιάζει στην Αποστολή για τον Καρκίνο (Mission Cancer) του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία ΕU4Health, και διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο για την Αποστολή για τον Καρκίνο, όσο και για το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία EU4Health, και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρουν για Έρευνα και Καινοτομία σε θέματα που αφορούν τον Καρκίνο. Επιπρόσθετα, μπορούν να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δρ Χριστίνα Κυριακοπούλου (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) και στον κ. Παναγιώτη Βλάχο από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας.

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί μέσω την πλατφόρμας Zoom στην ελληνική γλώσσα και μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εδώ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Cluster 1 (Health) του Ορίζοντα Ευρώπη: Δρ Κριστίνα Πασκουάλ (cpascual@ekt.gr) και Γιώργο Μέγα (megas@ekt.gr) από την Ελλάδα (ΕΚΤ), και Μαρίνο Φωτιάδη (mphotiades@research.org.cy) και Δρ Ιωάννη Θεοδώρου (itheodorou@research.org.cy) από την Κύπρο (ΙδΕΚ).

Η Αποστολή για τον Καρκίνο

Ο καρκίνος επηρεάζει όλους και όλες ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικής θέσης και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, τόσο για τους ασθενείς και τις οικογένειές, τους όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Εάν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα, ο αριθμός των ατόμων που διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε χρόνο στην Ευρώπη θα αυξηθεί από 3,5 εκατομμύρια που είναι σήμερα σε περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια έως το 2035.

Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της υγείας. Οι πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου της Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν αναφέρονται σε «ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, με σκοπό τη στήριξη των κρατών μελών προκειμένου να βελτιώσουν τον έλεγχο και την περίθαλψη του καρκίνου», ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία που προκαλείται από τη νόσο και να μπορέσει η Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμησή της.

Η Αποστολή για τον Καρκίνο (Mission Cancer) ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, μαζί με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου (Europe’s Beating Cancer Plan) που εγκρίθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2021, και στοχεύει στη βελτίωση της ζωής περισσότερων από 3 εκατομμυρίων ανθρώπων έως το 2030 μέσω της πρόληψης, της θεραπείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής για όσους έχουν προσβληθεί από καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους. Πρόκειται για μία από τις Αποστολές (Missions) του Ορίζοντα Ευρώπη, που αποτελούν διεπιστημονικές δέσμες δράσεων με φιλόδοξους αλλά επιτεύξιμους στόχους, για την αντιμετώπιση παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων.

EU4Health

Το πρόγραμμα EU4Health (2021-2027) είναι η φιλόδοξη απάντηση της ΕΕ στη νόσο COVID-19. Η πανδημία έχει σημαντικό αντίκτυπο στους ασθενείς, στο ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό και στα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Το νέο αυτό πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά διερευνά επίσης ζητήματα ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Το πρόγραμμα EU4Health θα παράσχει οικονομική και τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας στις προσπάθειες ενίσχυσης των συστημάτων υγείας γύρω από τέσσερις άξονες: πρόληψη ασθενειών, ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, συστήματα υγείας και ψηφιακός τομέας, με οριζόντια εστίαση στον καρκίνο.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει διαχρονικά την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα και τους φορείς του συστήματος καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για τις θεματικές «Υγεία», «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) συνοδεύει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι την τελική διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Ο οργανισμός έχει συντονιστικό ρόλο στον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, και παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής για δικτύωση και αναζήτηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Το ΙδΕΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1996 μετά από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αρχική ονομασία Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Έκτοτε, το Ίδρυμα ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με επίκεντρο την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων έρευνας, και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και οργανισμούς. Με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ίδρυμα διεύρυνε από το 2007 το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές του την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ΙδΕΚ είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, όπως τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, το Πρόγραμμα COST, το Δίκτυο EURAXESS, το Enterprise Europe Network, κ.α. Από το 1999, το ΙδΕΚ φιλοξενεί ένα κεντρικό σύστημα των κυπριακών Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Ορίζοντα Ευρώπη. Επιπλέον, το ΙδΕΚ προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην εθνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, όπως πληροφόρηση και καθοδήγηση κατά την προετοιμασία προτάσεων έργων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, προκαταρκτικούς και πλήρεις ελέγχους προτάσεων, mock interviews, κ.α.), καθώς και κατά τη διάρκεια διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΙδΕΚ