Διαδικτυακή εκδήλωση «Ευρωπαϊκά προγράμματα για την αντιμετώπιση του Καρκίνου»

21.12.2021
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 (15:00 -17:00)

15.00 - 15.15

Χαιρετισμοί

Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Θεόδωρος Λουκαϊδης, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ)

Δρ Ιωάννης Ταλιανίδης, Εθνικός Εκπρόσωπος της Αποστολής για τον Καρκίνο, Cluster Health, ΙΤΕ (ΙΜΒΒ)

 
15.15 - 15:45

Η Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη

Δρ Χριστίνα Κυριακοπούλου, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

15.45 - 16.15

EU4Health - Δράσεις στον τομέα του Καρκίνου

Παναγιώτης Βλάχος, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υγείας Ελλάδας

 

16.15 - 16.30

Οι Υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής (EΣΕ) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης ερευνητών από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Δρ Cristina Pascual, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster HEALTH στον Ορίζοντα Ευρώπη, EKT

Υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Μαρίνος Φωτιάδης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster HEALTH στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΙδΕΚ

 

 

 

 

16:30- 17:00

Ερωτήσεις- Συζήτηση

 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Δημήτρης Μαραγκός από το ΕΚΤ.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης.