Μαρίνος Φωτιάδης

Επιστημονικός Λειτουργός, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΙδΕΚ

Ο Μαρίνος Φωτιάδης είναι Επιστημονικός Λειτουργός στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Surrey (ΗΒ) και μεταπτυχιακού Μοριακής Ιατρικής της Σχολής Μοριακής Ιατρικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Είναι διορισμένος ως Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τις θεματικές ‘Υγεία’, ‘EIC’, ‘EIT’ και ‘Widening participation and strengthening the European Research Area’ στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Διετέλεσε Εθνικό Σημείο Επαφής για την θεματική ‘Science with and for society’ του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Εργάστηκε επίσης στη διαχείριση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού δικτύου «Enterprise Europe Network», στο συντονισμό και τη διοργάνωση Διαγωνισμών του ΙδΕΚ για την καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας και στην υπηρεσία υποστήριξης του ΙδΕΚ.