Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Στόχος της συνεργασίας η υλοποίηση κοινών δράσεων που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Γιώργος Πατούλης και η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ. Εύη Σαχίνη, με στόχο τη θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, και τη μεγιστοποίηση του οφέλους των δράσεων που υλοποιούνται και σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Συμφώνου εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη σχετική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι διαχρονικά υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που σχετίζεται με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. «Περιφέρεια Αττικής και ΕΚΤ συνεργαζόμαστε στενά για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη και την ευημερία στην Αττική. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το ΕΚΤ αποτελεί βασικό σύμμαχό μας στην προσπάθεια ενίσχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση στην Αττική και στην παραμονή των νέων επιστημόνων στη χώρα μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Από την πλευρά της η Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ. Εύη Σαχίνη τόνισε ότι είναι σημαντικό που οι δύο πλευρές επισφραγίζουν τη συνεργασία τους με ένα Σύμφωνο Συνεργασίας μέσω του οποίου θα μπορεί να εξασφαλιστεί η αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, με σκοπό την επανάχρησή της στην έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνία.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή και ο Υπεύθυνος Μονάδας Τεκμηρίωσης Συστήματος ΕΤΑΚ Δρ. Ν. Καραμπέκιος.

Αντικείμενο του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν, μεταξύ άλλων, σε αντικείμενα όπως:

  • Παροχή Δεικτών και επεξεργασμένων δεδομένων για την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (ΠΤΑΑ) στη διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων και πολιτικών υποστήριξης υποκείμενων φορέων.
  • Υποστήριξη στη διαδικασία ανακάλυψης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και καινοτόμων λύσεων που θα αξιοποιούν τη γνώση και θα συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη, συνεκτιμώντας τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες και δυνατότητες, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).
  • Υποβοήθηση στην αξιοποίηση και παραμετροποίηση δεδομένων για τη στοχευμένη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτικών που επιδιώκουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού υποκείμενων φορέων και οργανισμών.
  • Αναζήτηση, πληροφόρηση και καθοδήγηση ενδιαφερόμενων φορέων & δομών του ΠΤΑΑ από το ΕΚΤ για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών από το ελληνικό και το διεθνές πεδίο, τα οποία αφορούν την ανάδειξη και ενίσχυση της καινοτομίας, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Αττικής,
  • Παροχή υπηρεσιών δικτύωσης στους φορείς του ΠΤΑΑ, με επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, για τη διερεύνηση και ανάπτυξη εμπορικών, τεχνολογικών ή και ερευνητικών συνεργασιών,
  • Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση στην υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για τα οποία  το ΕΚΤ έχει αναλάβει ως Εθνικό Σημείο Επαφής, προς επιχειρήσεις, κλάδους, και λοιπούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής που θα επιλέγονται από τους συμβαλλόμενους φορείς,

Επιπλέον θα  αναπτυχθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, ενώ θα υπάρξει συνεργασία και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς (ενδεικτικά: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακών Κόμβων – EDIH, κ.ά.).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Περιφέρεια Αττικής, ΕΚΤ