InnoDays 2022: Τριήμερο Καινοτομίας στην Κρήτη, με τη συμμετοχή του ΕΚΤ

Το ΕΚΤ συμμετέχει στην εκδήλωση ως εκθέτης, καθώς και με ομιλίες και παρουσιάσεις για τις δράσεις & υπηρεσίες προς την ερευνητική & επιχειρηματική κοινότητα, με αναφορά στο οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας της Κρήτης.

Το τριήμερο Καινοτομίας “InnoDays 2022– Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής” διοργανώνεται στις 25-27 Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στο Ηράκλειο από την Περιφέρεια Κρήτης. Πρόκειται για ένα σημαντικό συνεδριακό και εκθεσιακό γεγονός, με πλήθος δράσεων για τη τη συνεργασία  επιχειρηματικού κι ερευνητικού κόσμου, με αναφορά στο οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συμμετέχει στο InnoDays με περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και με ομιλίες και παρουσιάσεις για τις δράσεις & υπηρεσίες προς την ερευνητική & επιχειρηματική κοινότητα, με αναφορά στο οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας της Κρήτης.

Τις τρεις ημέρες της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν 25 ομιλίες, panels συζητήσεων με 28 συμμετέχοντες, ενώ περισσότεροι από 120 εκθέτες θα παρουσιάζουν τις δράσεις και υπηρεσίες τους στον εκθεσιακό χώρο.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης, καθώς και η δικτύωση νέων επιχειρηματιών, ερευνητών και οργανισμών. Ο επιχειρηματικός κόσμος του νησιού θα γνωρίσει καλύτερα το καινοτομικό γίγνεσθαι της Κρήτης και πέρα από αυτήν, προκειμένου να διαγνώσει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να λάβει από την υιοθέτηση ή την ανάπτυξη καινοτομιών και να ενημερωθεί  κατάλληλα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις.

Παράλληλα, η εκδήλωση αναμένεται να ενισχύσει τη βέλτιση κατανόηση από τον ερευνητικό κόσμο των αναγκών των επιχειρήσεων και να ενημερώσει για τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται και διοχετεύονται στην αγορά. Σκοπός είναι να εμπλακεί και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, και κυρίως οι νέοι, καθώς προσφέρεται η δυνατότητα παρέμβασης τους στη δημόσια διαβούλευση (Panels Ανοικτών Συζητήσεων) και η παρουσίαση των δικών τους εγχειρημάτων καινοτομίας.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν startups, scale-up και spinoff επιχειρήσεις αλλά και ώριμες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες διαδικασίες και προϊόντα, ερευνητικοί οργανισμοί ή ομάδες ιδεών που έχουν αναπτύξει τεχνολογία υψηλής ωριμότητας, θεσμικοί επενδυτές που ενδιαφέρονται για επενδυτικές ευκαιρίες και οργανισμοί που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία.

Το ΕΚΤ θα έχει ενεργό ρόλο στην εκδήλωση ως εκθέτης (περίπτερο Α18), όπου θα παρουσιάζονται οι δράσεις και υπηρεσίες του προς την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης, το ΕΚΤ συμμετέχει στο συνέδριο με ομιλίες και παρουσιάσεις. Συγκεκριμένα, η Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ, θα πραγματοποιήσει ομιλία το Σάββατο 26 Νοεμβρίου (ώρα 11.50 π.μ.) με θέμα «Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Περιφέρεια Κρήτης - Σχέσεις, Δίκτυα, Μετασχηματισμοί», στην οποία θα παρουσιαστούν οι οι στατιστικές και δείκτες που παράγει το ΕΚΤ για έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό, με εστίαση στην Περιφέρεια Κρήτης, και οι οποίες συμβάλλουν στην τεκμηρίωση και την αποτίμηση δημόσιων πολιτικών.

Επίσης, ο Δρ Νικόλαος Καραμπέκιος, Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ, θα συμμετέχει σε πάνελ συζήτησης την Κυριακή 27 Νοεμβρίου (ώρα 11.40 π.μ.) με θέμα «Οι μηχανισμοί επώασης και στήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων».

Το τριήμερο καινοτομίας InnoDays - Crete 2022 περιλαμβάνει:

Εκθεσιακά περίπτερα με:

  • Ερευνητικά εργαστήρια ή εταιρίες τεχνοβλαστούς, των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης με εφαρμογές ή προϊόντα που συμβάλουν στην μετάβαση στην  οικονομία της γνώσης. Η παρουσία των παραπάνω θα είναι κατά Ίδρυμα σε ενιαίο χώρο που θα παραχωρηθεί και θα δηλωθεί έγκαιρα από το κάθε Ίδρυμα.
  • Μικρές & μεγάλες επιχειρήσεις  που ανήκουν  ή συνεργάζονται ή επιδιώκουν συνεργασία με το οικοσύστημα Καινοτομίας της Κρήτης
  • Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί  φορείς , Οργανισμοί, Ιδρύματα και θεσμικοί Επενδυτές οι οποίοι υποστηρίζουν και προωθούν την καινοτομία στο πεδίο των επιχειρήσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια με θεματικούς άξονες:

  • Τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
  • Την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων
  • Την υποστήριξη και χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων

Συναντήσεις Β2Β ή Β2G μεταξύ επιχειρήσεων, εργαστηρίων και φορέων στήριξης.

Παράλληλες Δράσεις που περιλαμβάνουν:

  • Μαραθώνιο Καινοτομίας (Hackathon) 
  • Παρουσίαση και βράβευση αποτελεσμάτων του εν εξελίξει Διαγωνισμού Ακαδημαϊκής Καινοτομίας – «Φυτώριο Ιδεών».

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται προεγγραφή και έκδοση κάρτας εισόδου μέσω της ιστοσελίδας του InnoDays 2022, η οποία ισχύει και για τις 3 ημέρες της διοργάνωσης.

Φορέας υλοποίησης του InnoDays 2022 είναι η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ), με την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), είναι φορέας της έρευνας και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνδεεται στρατηγικά με την ερευνητική & ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιχειρήσεις, τους φορείς χάραξης πολιτικής. Αναπτύσσει σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες για: τη διάχυση έγκριτης γνώσης στον ψηφιακό χώρο, την παραγωγή & διάθεση στατιστικών δεδομένων, την τεκμηρίωση δημόσιων πολιτικών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Το ΕΚΤ συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα που μετρούν και αποτυπώνουν σημαντικές διαστάσεις του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας της χώρας. Ένας αποτελεσματικός στατιστικός μηχανισμός, συνδεδεμένος με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, παράγει έναν πλούτο τεκμηριωμένων δεδομένων (evidence), δεικτών και διεισδυτικών παρατηρήσεων (insights) μεγάλης αξίας για τους φορείς άσκησης πολιτικής, τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων, στην έρευνα και στον σχεδιασμό πολιτικών για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας.

Το ΕΚΤ παρουσίασε πρόσφατα μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιδόσεων των ελληνικών Περιφερειών στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία, τομείς κρίσιμους για τον αναπτυξιακό τους προσανατολισμό, με τίτλο "Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες - Έκδοση 2021". Τα στοιχεία παρατίθενται συγκεντρωτικά για όλη τη χώρα, αλλά και μεμονωμένα για κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά.

Παράλληλα, το ΕΚΤ συνδέεται διαχρονικά και στρατηγικά με τους φορείς του εγχώριου συστήματος καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής του οικοσυστήματος, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στην κάλυψη εξειδικευμένων αναπτυξιακών αναγκών. Επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικοί και αναπτυξιακοί οργανισμοί έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύωσης, συμβουλευτικής καθοδήγησης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως Eθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, για τις θεματικές ομάδες «Υγεία», «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), καθώς και για την Αποστολή για τον Καρκίνο (EU Mission Cancer), υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, για διεθνή δικτύωση και αναζήτηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Περιφέρεια Κρήτης, ΕΚΤ