Τα σημαντικά ευρήματα του ΕΚΤ για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στους νέους ερευνητές

To EKT παρουσίασε για πρώτη φορά σε ειδική εκδήλωση τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στους νέους ερευνητές/τριες, όπως αυτά αποτυπώνονται στις μελέτες αξιολόγησης που διενήργησε.

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που είχαν στους ωφελούμενους ερευνητές και ερευνήτριες, παρουσίασε το ΕΚΤ, ως ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της αξιολόγησης των δράσεων. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων δημοσίων φορέων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών.

Η Δρ. Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του ΕΚΤ, ξεκίνησε την παρουσίασή της κάνοντας μία σύντομη αναφορά στο ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚΤ στη διάχυση της γνώσης στη χώρα και στην ανάδειξη και αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της. Συνέχισε επισημαίνοντας ότι η αξιολόγηση των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι εξίσου σημαντική με την υλοποίησή τους, καθώς αφενός δίνει στους φορείς σχεδιασμού πολιτικής την απαραίτητη πληροφορία, προκειμένου να προβαίνουν έγκαιρα στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αφετέρου αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων όπως προσλαμβάνονται  από τους ίδιους τους ωφελούμενους.

Εστιάζοντας στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων για α) τις υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων, (β) τις υποτροφίες μετά-διδακτόρων ερευνητών/τριών, (γ) την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες και (δ) τη χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων που αποτελούνται από νέους ερευνητές/τριες, η Δρ. Εύη Σαχίνη ανέδειξε τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη στο σύνολο των ωφελούμενων ερευνητών με ένα υψηλό ποσοστό απόκρισης της τάξης του 80%.

Μερικά εξ αυτών των ευρημάτων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • 4.500 επιστήμονες συμμετείχαν στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
  • 2.700 επιστήμονες επωφελήθηκαν από τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
  • 66,1% των υποψήφιων διδακτόρων και το 32,2% των νεών ερευνητών, που συμμετείχαν στις δράσεις, δεν είχαν άλλη παράλληλη απασχόληση το ίδιο διάστημα.
  • 39,4% όλων των ωφελούμενων που εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκατάστασης στο εξωτερικό, δήλωσε ότι η συμμετοχή στις δράσεις τούς απέτρεψε από αυτή την προοπτική.

Η αποτύπωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απέκτησαν οι ωφελούμενοι των συγκεκριμένων Δράσεων, όπως αναδεικνύεται μέσα από τις εκδόσεις του ΕΚΤ, αποτελεί τη βάση για τη διερεύνηση του βαθμού επιτυχίας των συγκεκριμένων δημόσιων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων. Επιπλέον, η παράλληλη παρακολούθηση της πορείας των επιμέρους κύκλων των Δράσεων κατά τον χρόνο υλοποίησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των ωφελούμενων, αποτέλεσε μία καινοτόμο πρακτική, καθώς επέτρεψε την παροχή έγκαιρης ενημέρωσης και την ανάληψη τροποποιητικών ή διορθωτικών κινήσεων από την Ειδική Γραμματεία, βελτιστοποιώντας την επίδραση και τον αντίκτυπο των συγκεκριμένων δημόσιων παρεμβάσεων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δράσεων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο metrics.ekt.gr του ΕΚΤ, και τα ευρήματα της αποτίμησης του ΕΚΤ συνοψίζονται στο σχετικό Δελτίο Τύπου.

Το επόμενα βήματα του ΕΚΤ περιλαμβάνουν τη συνέχιση της αποτύπωσης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων των επόμενων κύκλων των Δράσεων, παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, επιδιώκοντας έτσι να συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης και της επίτευξης των στόχων. Επίσης, θα αναπτύξει και διαθέσει ψηφιακό αποθετήριο στο οποίο θα συγκεντρώνονται τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγουν οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο των Δράσεων, με στόχο τη διάχυσή τους για τις ανάγκες της Ανοικτής Επιστήμης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Patrick Paquet, Εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος επεσήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει διαθέσει μέχρι σήμερα 4,4 δισ. ευρώ για να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κρίσης στην απασχόληση, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πολιτικές. Στη συνέχεια, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαίκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης), Γιώργος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στην επίτευξη συνέπειας και συνέχειας στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για τους ερευνητές, οι οποίες έχουν αποτρέψει πολλούς από αυτούς να φύγουν από τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, έκανε ειδική μνεία στο σχέδιο για την νέα αρχιτεκτονική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποιεί το υπουργείο μέχρι το 2020, εστιάζοντας και στην ανάγκη δημιουργίας "γεφυρών συνεργασίας" μεταξύ των Ελλήνων ερευνητών ανά τον κόσμο. Τέλος, ο Πάρης Βασσάλος, Επίκουρος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων, παρουσίασε την εν λόγω πλατφόρμα και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση και τη διατύπωση ερωτήσεων από το κοινό προς τους συμμετέχοντες ομιλητές.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Σχετικά με τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Το σύνολο των δράσεων ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2016 με βασικό στόχο να αντιστρέψει το κύμα φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον στήριξης των νέων ερευνητών/τριών στη χώρα μας. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη στήριξη του ερευνητικού δυναμικού της χώρας και αυτή την περίοδο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αποτελεί, το σημαντικότερο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με κριτήριο τον αριθμό των ατόμων που ωφελούνται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ΕΚΤ