Το ΕΚΤ στην εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στήριξης νέων ερευνητών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Η Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στους νέους ερευνητές/τριες όπως αυτά αποτυπώνονται στις μελέτες αξιολόγησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Με την ενεργό συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με θέμα «Οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη στήριξη των νέων ερευνητών/τριών. Παρουσίαση αποτελεσμάτων» την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 (11.00 - 14.00) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του ΕΚΤ, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στους νέους ερευνητές και ερευνήτριες, όπως αυτά αποτυπώνονται στις μελέτες αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

Το ΕΚΤ υλοποιεί Δράσεις αποτίμησης δημόσιων πολιτικών που χρηματοδοτούν την ενίσχυση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, με ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα τα οποία θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, το ΕΚΤ υλοποιεί τις Δράσεις αποτίμησης για «Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού για υλοποίηση διδακτορικής έρευνας», «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών», «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών», «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η παρουσίαση της Διευθύντριας του ΕΚΤ θα εστιάσει :
• στη σημασία του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας στην ερευνητική και οικονομική αναδιάταξη της χώρας,
• στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στους νέους ερευνητές και ερευνήτριες
• στα μελλοντικά βήματα αποτίμησης των αποτελεσμάτων των Δράσεων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι με την υλοποίηση σειράς δράσεων, όπως αυτές που θα παρουσιαστούν στην εν λόγω εκδήλωση, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της συμβολής των δημόσιων παρεμβάσεων στη συγκράτηση ανθρώπινου δυναμικού, στη δικτύωση μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα και τον κόσμο και στην καταγραφή της κινητικότητας των διδακτόρων.

Στην εκδήλωση, την οποία θα χαιρετήσει ο Patrick Paquet, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συμμετέχουν επίσης, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ο οποίος θα παρουσιάσει τις πολιτικές για τη στήριξη της έρευνας και των νέων ερευνητών/τριων, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης), Γιώργος Ιωαννίδης, o oποίος θα εστιάσει στις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη στήριξη των νέων ερευνητών/τριων και ο Πάρης Βασσάλος, Επίκουρος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων, ο οποίος θα παρουσιάσει την εν λόγω πλατφόρμα. Στο τέλος θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και σχολιασμός των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της σελίδας https://empedu.gov.gr/ και της σελίδας Facebook με ώρα έναρξης στις 11.00 π.μ..

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ΕΚΤ