Έρευνα του ΣΕΠΕ για την καταγραφή ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις

Ο ΣΕΠΕ προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις να λάβουν μέρος στην έρευνα μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, με στόχο τη βέλτιστη αποτύπωση της δυνητικής ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού TΠΕ από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Μελέτη για την τρέχουσα και αναμενόμενη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας διενεργεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) με την υποστήριξη της Deloitte. Η μελέτη θα εξετάσει τις σχετικές συνθήκες, τόσο από την πλευρά της ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού - ειδικότερα από τη σκοπιά των επιχειρήσεων, όσο και από την πλευρά της προσφοράς - ειδικότερα από τη σκοπιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του μεταναστευτικού ισοζυγίου. Η μελέτη θα καταλήξει στη διατύπωση στοχευμένων προτάσεων πολιτικής προς τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, να αντιμετωπιστούν όποιες προκλήσεις και ανάγκες των επιχειρήσεων, αναφορικά με την επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού ΤΠΕ.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας, αναμένεται να επιταχυνθεί με ταχύτατους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, με οδηγό την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αλλά και τη νέα παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση πολιτικών και παρεμβάσεων, όπως το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ 2021-27, αναμένεται να επισπεύσουν την πορεία αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ζήτηση εργαζομένων με κατάρτιση σε αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι βέβαιο πως θα πολλαπλασιαστεί, ενώ πολλές ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις σημειώνουν ήδη δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων ΤΠΕ με εργαζόμενους κατάλληλων δεξιοτήτων.

Η ενίσχυση της προσφοράς εργαζομένων καταρτισμένων σε ΤΠΕ αποτελεί καταλυτικής σημασίας παράμετρο για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να παρακολουθούν τις τρέχουσες και διαμορφούμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας και, εφόσον χρειάζεται, να προβαίνουν σε στοχευμένες πολιτικές και παρεμβάσεις.

Ο ΣΕΠΕ προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις, να συμμετέχουν ανώνυμα στην έρευνα, με στόχο τη βέλτιστη αποτύπωση της δυνητικής ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού TΠΕ από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΣΕΠΕ