Σε εξέλιξη έρευνα απογραφής της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας των Ελλήνων Διδακτόρων

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε από ελληνικό είτε από ξένο Πανεπιστήμιο, που δεν έχουν λάβει τον σχετικό υπερσύνδεσμο, μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα. .

Έρευνα απογραφής της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας των Ελλήνων Διδακτόρων υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόκειται για online απογραφική έρευνα η οποία αφορά το σύνολο των Ελλήνων διδακτόρων είτε έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του ΕΚΤ, αλλά και εκτός αυτού, και στοχεύει στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητά τους, εντός Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, και στην ανάδειξη των κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε από ελληνικό είτε από ξένο Πανεπιστήμιο, που δεν έχουν λάβει τον σχετικό υπερσύνδεσμο, μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν είναι εμπιστευτικά και διέπονται από τους κανόνες του στατιστικού απορρήτου.

Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης Πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" από την Μονάδα Τεκμηρίωσης Συστήματος ΕΤΑΚ του ΕΚΤ. Η αποτύπωση, με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και δείκτες, της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό πυλώνα του ΕΚΤ και προτεραιότητα της Στρατηγικής του.

Το EKT με τη δραστηριότητά του επιδιώκει να αναδείξει τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας και στην οικονομία ευρύτερα. Με την υλοποίηση σειράς δράσεων, μελετών και ερευνών, το ΕΚΤ δίνει τη δυνατότητα τόσο στην ερευνητική κοινότητα να αναλύει αυτά τα δεδομένα, όσο και στην Πολιτεία να παράγει πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία (evidence based policies) για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού ανθρώπινου δυναμικού, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο.

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), το οποίο διατηρεί και διαθέτει το ΕΚΤ, συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες στο αρχείο περισσότερες από 43.000 διδακτορικές διατριβές.

Σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ, ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων,  που παράγεται στην Ελλάδα. Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Αυτή την στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες στο αρχείο περισσότερες από 43.000 διδακτορικές διατριβές.

Σχετικά με την πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας"
Από την εκκίνησή της, το 2017, έως σήμερα δρα ως κόμβος δικτύωσης μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων, επιχειρηματιών και επαγγελματιών του εξωτερικού με τους Έλληνες που διαμένουν στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην ανάδειξη ευκαιριών με στόχο την αλληλοϋποστήριξη των μελών του δικτύου της σε επιστημονικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό επίπεδο, με στόχο να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Η Πρωτοβουλία υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Γνωρίστε την πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" και γίνετε μέλη της διαδικτυακής της κοινότητας στο Facebook

Σχετικά με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η ερευνητική δραστηριότητα της ΕΜΠΑΠ εστιάζεται κυρίως σε ζητήματα οικονομικής γεωγραφίας, περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακής πολιτικής και συγκεκριμένα χωροθέτησης οικονομικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξης υπαίθρου, προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, χωροθέτησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, Διεθνούς μετανάστευσης με ιδιαίτερη έμφαση στη μετανάστευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain). Η ΕΜΠΑΠ επιδιώκει την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών και διεπιστημονικών συνεργασιών, την παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων προς τους θεσμικούς φορείς και τις αρχές διαμόρφωσης πολιτικών ανάπτυξης/ περιφερειακής ανάπτυξης. Η ερευνητική της δραστηριότητα διέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας και διαχειριστικού ελέγχου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα επικοινωνήστε μαζί μας:

Μέσω email: doctorate_holders@ekt.gr

Τηλεφωνικά: +30210 7273968, +30210 7273905 

Infographics copyright: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business
vector created by katemangostar - www.freepik.com</a>

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT