Πρόσκληση συμμετοχής στον 31° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες EUCYS 2019

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση και να αποστείλουν την εργασία τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 19 Απριλίου 2019.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί νέους ηλικίας 14-20 ετών να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2019 προκειμένου οι νικητές ανά κατηγορία θέματος να συμμετέχουν στη συνέχεια στον 31ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS 2019), ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια της Βουλγαρίας, από 13-18 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέχρι τις 19 Απριλίου 2019, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση και να αποστείλουν την εργασία τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (neagenia.int@minedu.gov.gr) του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων αποτελεί έναν θεσμό με μεγάλη απήχηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς αναδεικνύει μελλοντικούς κορυφαίους επιστήμονες. Πρόκειται για μια διοργάνωση με ευρύτατη συμμετοχή από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα κ.λπ. Από το 1989, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε τον διαγωνισμό, στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανάδειξη ταλαντούχων νέων, η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των νέων επιστημόνων και η παροχή σε αυτούς της δυνατότητας να τεθούν υπό την καθοδήγηση ορισμένων εκ των πλέον εξεχόντων ερευνητών της Ευρώπης.

Βήμα 1ο: Συμμετοχή στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2019

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει τα 21 έτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (30.09.2019), αλλά να έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη την πρώτη ημέρα του ίδιου μήνα. Όσον αφορά τους φοιτητές/σπουδαστές, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επιστημονική μελέτη τους/ευρεσιτεχνία πριν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να μην έχουν διανύσει πάνω από ένα έτος σπουδών σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού (13.9.2019).

Σχέδια που έχουν υποβληθεί σε άλλους σχετικούς διαγωνισμούς έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν εργασία (project) ατομική ή ομαδική (ομάδες με μέγιστο αριθμό 3 ατόμων) καθώς και το σχέδιο-κατασκευή της μελέτης, όπου αυτό χρειάζεται. Η εργασία θα είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία θα υποβληθεί με την μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής (γραπτό δοκίμιο) έως τις 19.4.2019. Δεκτές γίνονται εργασίες από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Ιατρική, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου κ.λπ.).

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο τα δοκίμια θα αξιολογήσει Επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους επιστήμονες και θα προκρίνει 10 εργασίες που θα ξεχωρίσουν ως προς το επίπεδο καινοτομίας, δημιουργικότητας και προοπτικών υλοποίησης τους. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με ηλεκτρονικό μήνυμα, από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, μέχρι τις 10.05.2019. Στο δεύτερο στάδιο οι συμμετέχοντες-υποψήφιοι θα αποστείλουν βίντεο με την παρουσίαση της εργασίας τους μέχρι τις 17.05.2019. 

Τα γραπτά δοκίμια που θα υποβληθούν στο πρώτο στάδιο της επιλογής, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα σελίδες (μεγέθους Α4) και μπορούν να έχουν ως παράρτημα επιπλέον 10 σελίδες με γραφήματα, σχέδια, κλπ. Περαιτέρω, τα γραπτά δοκίμια θα συνοδεύονται από σύντομο κείμενο μίας σελίδας, στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα καινοτόμα στοιχεία της εργασίας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποφασίζει για τη βράβευση των καλυτέρων εργασιών ανά τομέα και θα επιλέξει, από τις βραβευθείσες εργασίες, εκείνη ή εκείνες που θα αποτελέσει/ουν την Εθνική Αποστολή της χώρας μας στον 31ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους διακριθέντες από τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς.

Βήμα 2ο: Συμμετοχή στον 31ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, η παρουσίαση των εργασιών στα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής γίνεται από τους ίδιους τους υποψήφιους, στην αγγλική γλώσσα. Η Κριτική Επιτροπή θα βραβεύσει τα πιο πρωτότυπα και καινοτόμα σχέδια. Στους συμμετέχοντες θα καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής. Από τις εργασίες που θα διακριθούν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, οι εννέα πρώτες θα κερδίσουν χρηματικό έπαθλο. Οι τρείς καλύτερες εργασίες θα κερδίσουν από 7.000 ευρώ η καθεμία, οι επόμενες τρείς από 5.000 ευρώ και ακόμα τρείς από 3.500 ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται στους νικητές καθώς και σε άλλους διακριθέντες η δυνατότητα να τοποθετηθούν σε διεθνούς φήμης ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να παρακολουθήσουν την εργασία των εκεί ερευνητών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον «Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες» με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και ειδικής διάκρισης εγγράφονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους, το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί, εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης ή προσανατολισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να απεθυνθούν στην κα Β. Ντόκου dokou@minedu.gov.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι η περσινή ελληνική συμμετοχή στον Διαγωνισμό απέσπασε το ειδικό βραβείο της EIROFORUM “Eurofusion-Jet” με την εργασία:“AGMP - Algorithm Guided Modular Probe” (Αλγοριθμικά Κατευθυνόμενος Διαμερισματοποιημένος Εξερευνητής).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων