Διεθνές Συνέδριο με θέμα τις έξυπνες στατιστικές για έξυπνες πόλεις στην Καλαμάτα

Θέμα του Συνεδρίου είναι η αξιοποίηση των έξυπνων στατιστικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «SmartStatistics4SmartCities» (Έξυπνες Στατιστικές για Έξυπνες Πόλεις) διοργανώνεται στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2018 στην Καλαμάτα, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, τη Eurostat, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τον Δήμο Καλαμάτας και το 2ο Λύκειο Καλαμάτας. Θέμα του Συνεδρίου είναι η αξιοποίηση των έξυπνων στατιστικών, δηλαδή των στατιστικών δεδομένων που προέρχονται από φορητές και καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.  

Ο βασικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δημιουργίας βιώσιμων συνεργειών μεταξύ των επίσημων στατιστικών φορέων, των Δήμων, των ακαδημαϊκών & ερευνητικών ιδρυμάτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της ανάλυσης δεδομένων, με στόχο τη λήψη τεκμηριωμένων πολιτικών αποφάσεων για τις πόλεις και για την ευημερία των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται ή/και τις επισκέπτονται, και για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις πόλεις αυτές.

Οι έξυπνες στατιστικές μπορούν να θεωρηθούν ως ο μελλοντικός διευρυμένος ρόλος των επίσημων στατιστικών σε έναν κόσμο που ενσωματώνει τις έξυπνες τεχνολογίες. Οι έξυπνες τεχνολογίες περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες, διαδραστικές τεχνολογίες σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες βελτιστοποιούν τη φυσική λειτουργία του εξοπλισμού και των καταναλωτικών συσκευών. Έτσι, οι  ίδιες οι στατιστικές μεταμορφώνονται σε μια “έξυπνη τεχνολογία” ενσωματωμένη σε “έξυπνα συστήματα”  που μετασχηματίζουν τα "δεδομένα" σε "πληροφορίες".

Οι εξελίξεις στις έξυπνες πόλεις και στις επίσημες στατιστικές ακολουθούν όλο και περισσότερο ανεξάρτητες παράλληλες διαδρομές, αν και το κοινό βασικό συστατικό τους, είναι τα "δεδομένα", ανεξάρτητα αν είναι "ανοικτά δεδομένα", "μαζικά δεδομένα”, “έξυπνα δεδομένα", "συνδεδεμένα δεδομένα", καθώς στην ουσία όλα είναι “δεδομένα”.

Τα θέματα που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου περιλαμβάνουν:

 • Παραδείγματα χρήσης του IoT (Internet of Things - Διαδίκτυο των Πραγμάτων), ανοικτών δεδομένων και μαζικών δεδομένων σε διάφορες πόλεις (Αθήνα, Χάγη, Ελσίνκι, Ηράκλειο, Ρώμη, Τρίκαλα).
 • Καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για την αστική κινητικότητα, τον τουρισμό, την παρακολούθηση των πλοίων, την υγεία κ.λπ.
 • Εξελίξεις στις στατιστικές ευρωπαϊκών πόλεων.
 • Μια εισαγωγή στις αξιόπιστες έξυπνες στατιστικές.
 • Βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη κέντρων αστικών δεδομένων, λειτουργικές και καινοτόμες πόλεις, μοντέλα συνδημιουργίας και ψηφιοποίησης κλπ.
 • Διατομεακά ζητήματα όπως πρότυπα για έξυπνες και αειφόρες πόλεις και τρόποι για την επιτυχία της καινοτομίας στις “έξυπνες πόλεις” καθώς  και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων, προκλήσεις από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μαζικά δεδομένα (Big Data) και ανοιχτοί αλγόριθμοι για την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Οι ομιλητές του συνεδρίου προέρχονται από διάφορες χώρες, από τις διοικήσεις των πόλεων, ερευνητικά & ακαδημαϊκά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα και τις στατιστικές υπηρεσίες. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη των οργανισμών που το διοργανώνουν, ερευνητές διεθνούς κύρους, καθώς και το ευρύτερο κοινό και μαθητές Λυκείων, διασφαλίζοντας έτσι την ευρεία και πολλαπλή διάχυση των ευρημάτων της εκδήλωσης. Επιπλέον δε, στελέχη δημοτικών επιχειρήσεων εντός και εκτός χώρας, θα παρουσιάσουν παραδείγματα πόλεων οι οποίες έχουν ήδη ενσωματώσει τις έξυπνες στατιστικές στη λειτουργία τους, προς όφελος των πολιτών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Filoxenia στην Καλαμάτα. Η είσοδος είναι ελεύθερη (απαιτείται online εγγραφή), ενώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Το ΕΚΤ φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για θέματα Έρευνας & Καινοτομίας

Ως φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) έχει στόχο την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας στατιστικών στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Κεντρική δράση στον τομέα αυτό έχει η παραγωγή των εθνικών στατιστικών ΕΤΑΚ. Συγκεκριμένα το ΕΚΤ παράγει τις ακόλουθες στατιστικές:

 • Στατιστικές για την Έρευνα και την Ανάπτυξη
 • Στατιστικές για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε  Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD)
 • Στατιστικές για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις
 • Στατιστικές για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
 • Στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου
 • Στατιστικές για τη συμμετοχή των γυναικών σε Ε&Α

Επιπλέον, το EKT λειτουργεί ως κομβικό σημείο συγκέντρωσης του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής μέσα από την εθνική ηλεκτρονική ερευνητική υποδομή περιεχομένου και δεδομένων. Στόχος του ΕΚΤ είναι η αξιοποίηση των δεδομένων που συγκεντρώνονται από την υποδομή του αλλά και τις άλλες δραστηριότητές του με στόχο:

 • Την παραγωγή αξιόπιστων δεικτών που αφορούν την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο της, από τη χρηματοδότηση και τους συντελεστές της έρευνας, φορείς και ερευνητές, έως την παραγωγή σε ερευνητικά αποτελέσματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές κ.λπ.
 • Τη συνδυασμένη επεξεργασία των στοιχείων για την παραγωγή δεικτών που επιτρέπουν τη συγκριτική τοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον και υποστηρίζουν τη διαμόρφωση και συστηματική παρακολούθηση πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και θεματικό επίπεδο.

Στον δικτυακό τόπο metricsEKT μπορεί κανείς να αναζητήσει και να διαβάσει όλες τις μελέτες, ειδικές εκθέσεις και αναλύσεις που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΚΤ