Διαγωνισμός ιστολογίου «Europe in my Region» για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ

Οι τρεις νικητές θα προσκληθούν σε ένα εξατομικευμένο και πλήρες εισαγωγικό πρόγραμμα κατάρτισης 3 εβδομάδων στον τομέα της επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ.

Στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό ιστολογίου «EU in my Region» («Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου») καλούνται να συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, γράφοντας μια ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Ειδικότερα, όποιος συμμετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να γράψει ένα άρθρο για οποιοδήποτε έργο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, να το συνδέσει με ιστορίες ατόμων, μιας ομάδας ανθρώπων ή μιας περιοχής στο σύνολό της και να το αναρτήσει σε ιστολόγιο, σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Οι τρεις νικητές θα προσκληθούν σε ένα εξατομικευμένο και πλήρες εισαγωγικό πρόγραμμα κατάρτισης 3 εβδομάδων στον τομέα της επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ, με όλα τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης καλυμμένα. Θα ζήσουν από κοντά τις εργασίες σε ένα τμήμα επικοινωνίας ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ, σε μία εταιρία επικοινωνίας και σε ένα μέσο ενημέρωσης που καλύπτει το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλες οι αναρτήσεις που τηρούν τους κανόνες και την προθεσμία γίνονται αποδεκτές, και εγγυάται η συντακτική ανεξαρτησία. Αν κάποιος δεν διαθέτειε προσωπικό ιστολόγιο, μπορεί να υποβάλλει τη σχετική ανάρτηση σχετικά με ένα από τα έργα της ΕΕ, από κάποιο κοινωνικό μέσο δικτύωσης όπου αυτή δημοσιεύεται (Facebook, LinkedIn, Instagram, κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι, άνω των 18 ετών, θα πρέπει να ανεβάσουν τον σύνδεσμο από το ιστολόγιο τους στη σχετική πλατφόρμα, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, παρέχονται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/communication/euinmyregion/blogging/.