Νέες υπηρεσίες και πιλοτικές εφαρμογές για την εξοικονόμηση ενέργειας από το έργο enCOMPASS

Το έργο enCOMPASS έχει ως στόχο την υλοποίηση, την τεκμηρίωση και επικύρωση μιας ολοκληρωμένης κοινωνικοτεχνικής προσέγγισης με στόχο της συμπεριφορική αλλαγή για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το χρήστη ψηφιακών εργαλείων.

Δημοσιεύτηκε και το δεύτερο newsletter σχετικά με την πρόοδο του ευρωπαϊκού έργου enCOMPASS, στόχος του οποίου είναι να δημιουργηθούν αποτελεσματικά και ευχάριστα συστήματα, διαθέσιμα για κάθε χρήστη, το οποία βοηθούν στην πλήρη κατανόηση των δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στη βέλτιστη διαχείριση κατανάλωσής της. Στο πλαίσιο του έργου, στο οποίο συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), έχουν ξεκινήσει ήδη να κατασκευάζονται πληροφοριακά συστήματα, τα οποία ωθούν τους τελικούς καταναλωτές, τα σχολεία, τους υπεύθυνους κτιρίων και τις επιχειρήσεις προμήθειας ενέργειας να εξοικονομούν ενέργεια, χωρίς καμία απώλεια στην καθημερινή άνεση του χρήστη.

Στο enCOMPASS οι τελικοί χρήστες εμπλέκονται εξαρχής, ώστε να αναγνωριστούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες τους, με στόχο την από κοινού εύρεση λύσεων λύσεις και υπηρεσιών που έχουν αξία για τους ίδιους. Για τον λόγο αυτό, μια σειρά από συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους πιλότους των 3 χωρών (Ελλάδα, Γερμανία, Ελβετία) με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών (οικιακοί, μαθητές, καθηγητές) τεχνικούς εγκαταστάσεων και προσωπικό προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Στις παραπάνω ομάδες χρηστών παρουσιάστηκαν καθημερινές ιστορίες και μακέτες χρήσης της εφαρμογής, με στόχο να προσαρμοστεί η πλατφόρμα enCOMPASS όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Ορισμένα από τα πρώτα αποτελέσματα του έργου, έχουν ήδη παρουσιαστεί σε συνέδρια (π.χ. the GIoTS 2017 – the Global Internet of Things Summit, and ECGBL 2017 – the European Conference on Game-based Learning) και είναι διαθέσιμα εδώ

Συγκεκριμένα, σε αυτό το newsletter του Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον γερμανικό πιλότο του έργου, όπου μελετώνται τρεις τύποι εγκαταστάσεων, για τη συμμετοχή του enCOMPASS στην European Utility Week 2017 καθώς και για το επιτραπέζιο παιχνίδι εξοικονόμησης ενέργειας FUNERGY.

Αναλυτικότερα, μια από τις τρεις πιλοτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία αποτελεί το Δημαρχείο της πόλης Χασφουρτ (Haßfurt), όπου αξιολογείται η αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς στους επισκέπτες και το προσωπικό. Επίσης, το σύστημα enCOMPASS εφαρμόζεται και στο δημοτικό σχολείο της ίδιας πόλης, όπου οι δάσκαλοι, οι μαθητές και οι τεχνικοί του κτιρίου, αποτελούν το κοινό επιρροής, ενώ σπουδαίο ρόλο έχουν και οι γονείς των μαθητών, δεδομένου ότι θα εμπλακούν σε μετρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και στις μεταβολές στο περιβάλλον τους. Ο στόχος θα επιτευχθεί τόσο μέσω της εκπαίδευσης, όσο και παίζοντας με το επιτραπέζιο παιχνίδι FUNERGY, το οποίο κατασκευάζεται για το έργο και ήδη έχει μεγάλη απήχηση στους δασκάλους. Τέλος, εκατό σπίτια στην ίδια πόλη αποτελούν το τρίτο μέρος της πιλοτικής εφαρμογής του έργου, στα οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα έξυπνου σπιτιού ως ελεύθερο λογισμικό, προκειμένου να συλλεχθούν συγκεκριμένες πληροφορίες προς επεξεργασία. Οι χρήστες θα λαμβάνουν ιδιοποιήσεις για το πώς μπορούν να εξοικονομούν ενέργεια στην κατοικία τους, ενώ θα μπορούν μέσω κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή να βλέπουν τις πληροφορίες των καταναλώσεων και να αποκτούν έλεγχο των συσκευών των σπιτιών τους (π.χ. θερμοστάτες, έξυπνοι διακόπτες).

Σχετικά με την παρουσίαση του έργου στην European Utility Week 2017, την ετήσια εκδήλωση ορόσημο στο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Ημερολόγιο που συγκεντρώνει τους σημαντικότερους φορείς της Ενεργειακής Αγοράς, συμμετείχε η εταιρεία WATT+VOLT, η πρώτη ελληνική εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνει μέρος στο κορυφαίο αυτό γεγονός. Επιπλέον το Πολυτεχνείο του Μιλάνου παρουσίασε το έργο enCOMPASS κατά τη διάρκεια του hub session.

Αναφορικά με το FUNERGY, πρόκειται για ένα παιχνίδι που διδάσκει τη σημασία της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας, διότι «λιγότερη ενέργεια σημαίνει και εξυπνότερος τρόπος ζωής». Το FUNERGY είναι ένα παιχνίδι καρτών, το οποίο συνδυάζεται με εφαρμογή (APP), η οποία κατασκευάστηκε από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Στην καρδιά του παιχνιδιού βρίσκεται η νέα Ευρωπαϊκή κλίμακα ενέργειας, η οποία χρησιμεύει στον εντοπισμό της κατανάλωσης ενέργειας των συσκευών. 

Το enCOMPASS χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το τρέχον χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, και σκοπεύει να καταδείξει πώς μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και η διαχείριση των αναγκών των φορέων αυτών να γίνει με ενεργειακά αποδοτικό, οικονομικό και εύκολο τρόπο, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα ενσωματώνει την οπτικοποίηση των ενεργειακών δεδομένων, τα οποία θα συλλέγονται από έξυπνους αισθητήρες, πληροφορία παραγόμενη από χρήστες, καθώς και τη δημιουργία προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνο έλεγχο και προσαρμοστικά κίνητρα μέσω τεχνικών gamification.

Συνολικά στην κοινοπραξία του enCOMPASS συμμετέχουν οι εξής φορείς: Politecnico di Milano (PMI)  ως συντονιστής – Ιταλία, European Institute for Participatory Media (EIPCM) – Γερμανία, Stadtwerke Haβfurt GmbH (SHF) – Γερμανία, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, CERTH) – Eλλάδα, Naturschutzbund (NABU) - Γερμανία, Watt & Volt (WVT) - Ελλάδα, Societa Elettrica Sopracenerina (SES) – Switzerland, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ελλάδα, Scuola Universitaria Profesionale della Svizzera Italiana (SUPSI) – Ελβετία, Set Mobile S.R.L (SMOB) – Ρουμανία, Kaleidos Games (KAL) – Ιταλία, Kaunas Univeristy of Technology, Social responsibility research centre (KTU) – Λιθουανία, Paradox AG (PDX) – Ελβετία, Gravity R&D Zrt (GRA) – Ουγγαρία.

Το ΕΚΤ είναι υπεύθυνο για την πιλοτική εφαρμογή της Αθήνας. Σε αυτό το πλαίσιο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη της πλατφόρμας του enCOMPASS. Επιπρόσθετα, θα προωθήσει και θα επεκτείνει τα αποτελέσματα της υλοποίησης της πιλοτικής υποδομής στο εσωτερικό περιβάλλον του, αλλά και στους επισκέπτες από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την κατανάλωση ενέργειας στον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ισχυρά κίνητρα για τη μείωση του κόστους της ενέργειας σε δημόσια κτίρια, μέσα από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του enCOMPASS. Το ΕΚΤ θα παράσχει περαιτέρω εργαλεία και πληροφορίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρόχους περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, θα μπορεί να λειτουργήσει ως πάροχος μελλοντικής επέκτασης ή τοπικών εφαρμογών του enCOMPASS στην Ελλάδα.

To EKT έχει ισχυρό ρόλο στην επικοινωνία της επιστημονικής έρευνας, καθώς και της ευαισθητοποίησης αναφορικά με θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τα δίκτυά του, προκειμένου να επικοινωνήσει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου, προσδίδοντας περαιτέρω προβολή στην πιλοτική υποδομή και τα αποτελέσματα του έργου, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από enCOMPASS