Workshop για τα πλεονεκτήματα χρήσης ανοικτών τεχνολογιών, με έμφαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle από επιχειρήσεις και οργανισμούς

Στόχος του εργαστηρίου, είναι να παρουσιάσει το ανοιχτό Moodle και τα πλεονεκτήματα χρήσης του από επιχειρήσεις και οργανισμούς, προτείνοντας, μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών χρήσης, καινοτόμες λύσεις για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Workshop µε θέμα "Πλεονεκτήματα χρήσης ανοικτών τεχνολογιών με έμφαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle από επιχειρήσεις και οργανισμούς” διοργανώνουν η ομάδα εργασίας για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, το επιχειρηματικό δίκτυο Enterprise Europe Network–Hellas και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (16:00, Αίθουσα Σεμιναρίων, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Το Moodle είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual learning environment-VLE) που χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 80 εκατομμύρια χρήστες. Πέρα από τη εκτεταμένη χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το Moodle χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως για τις εταιρικές τους ανάγκες, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού και η εκπαίδευση και η υποστήριξη των πελατών τους.

Στόχος του εργαστηρίου, είναι να παρουσιάσει το ανοιχτό Moodle και τα πλεονεκτήματα χρήσης του από επιχειρήσεις και οργανισμούς και μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών χρήσης να προτείνει καινοτόμες λύσεις για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Κύριος εισηγητής τoυ εργαστηρίου θα είναι ο Γιάννης Αράπογλου (CEO, e-Learning Solutions Architect, WIDE Services -Moodle Partner).

Το προγραμμα του Workshop είναι το εξής:

16:00-16:15 Παρουσίαση των Δράσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT) και του Enterprise Europe Network  (Σπύρος Φλεβάρης - ΕΚΤ)

16:15-16:30 Ανοικτή επιστήμη  (Μαρίνα Αγγελάκη - ΕΚΤ)

16:30- 18:00 Workshop Πλενοκτήματα της χρήσης του Moodle για επιχειρήσεις και οργανισμούς (Γιάννης Αράπογλου- Wide Services)

Η συμμετοχή στο workshop είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται από 35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Εκπροσωπεί τα Creative Commons, είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open Government Partnership (OGP) Network.

Το Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, συντονιστής του οποίου είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λειτουργεί από το 2008, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία), κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές και τη συμμετοχή των εταιρειών σε διαβουλεύσεις για νέες πολιτικές πρωτοβουλίες. Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Συνεργάζεται με πληθώρα εθνικών οργανισμών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, αρμόδιος για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών & δεικτών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα. Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική υποδομή, με υψηλή επενδεδυμένη αξία και διαδικασίες, που εξυπηρετεί εθνικές πολιτικές, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πλήθος φορέων και χρηστών, και διασφαλίζει ανοικτή πρόσβαση σε έγκριτη γνώση σε οποιονδήποτε από οπουδήποτε. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΕΛΛΑΚ, Enterprise Europe Network-Hellas, ΕΚΤ

Μάθετε Περισσότερα