Καινοτόμες λύσεις για την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας βραβεύθηκαν στο 1ο Health Datathon

Στο Health Datathon συμμετείχαν 9 ομάδες, οι οποίες συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πρωτότυπες λύσεις τόσο στον κλινικό τομέα όσο και σε εκείνον της διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

Με την παρουσίαση καινοτόμων προτάσεων και λύσεων στον τομέα της υγείας και τη βράβευση των καλύτερων ομάδων, ολοκληρώθηκε το πρώτο Health Datathon που διοργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ), τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛ/ΛΑΚ) και την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ).

Στο Health Datathon συμμετείχαν 9 ομάδες, οι οποίες συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πρωτότυπες λύσεις σε αναπάντητα ερωτήματα τόσο στον κλινικό τομέα όσο και σε εκείνον της διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν διαθέσιμα σύνολα ανωνυμοποιημένων δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης απο την ΗΔΙΚΑ και του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Β.Ι) του Υπουργείου Υγείας. Κατά τη διάρκεια του datathon τις ομάδες υποστήριξαν 13 μέντορες και 11 εθελοντές. 

Το Health Datathon ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 16/05 με το Φροντιστήριο του Datathon. Οι διοργανωτές και εκπρόσωποι της ΗΔΙΚΑ και του Υπουργείου Υγείας παρουσίασαν τους στόχους και τα διαθέσιμα δεδομένα του hackathon. Το Health Datathon αποτελεί ένα Hackathon με πραγματικά δεδομένα υγείας (Real World Data), τα οποία αναμένονται να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή γνώσης και εφαρμογών για τις υπηρεσίες υγείας τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα, χάρη στα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Δεδομένων των Νοσοκομείων, των Μητρώων Ασθενών και του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, μπορούν να αναπτυχθούν νέες, καινοτόμες και χρήσιμες εφαρμογές αξιοποίησης δεδομένων υγείας. Τα Hackathons διεθνώς αποτελούν πηγές προώθησης καινοτόμων υπηρεσιών.

Οι 9 ομάδες παρουσίασαν καινοτόμες ιδέες και λύσεις αξιοποίησης των δεδομένων υγείας και αξιολογήθηκαν με βάση τέσσερα κριτήρια:

  • τον αντίκτυπο της ιδέας τους στην υγεία (βελτίωση της ατομικής υγείας, χρησιμότητα για το σύστημα υγείας, κλπ),
  • την καινοτομία (κατά πόσο η ιδέα είναι υλοποιήσιμη, αν υπάρχουν παρόμοιες προσπάθειες, ευκολία χρήσης),
  • το επιχειρηματικό μοντέλο (βιωσιμότητα, προεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς),
  • την παρουσίαση (πόσο πειστική είναι, ανάλυση του προβλήματος, δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας).

Η βράβευση των ομάδων πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή λήξης του 45ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου της ΙΕΑ.

Το πρώτο βραβείο των 1.000 ευρώ έλαβε η ομάδα DOOD. Η ομάδα μελέτησε και πρότεινε λύση για την παρακολούθηση και καταγραφή των πιθανώς περιττών διαγνωστικών ελέγχων που βαρύνουν το σύστημα υγείας. To βραβείο για τον αντίκτυπο της ιδέας τους στην υγεία απονεμήθηκε στην ομάδα Mining που μελέτησε και πρότεινε λύση για την καταγραφή δυνητικά ακατάλληλης συνταγογράφησης φαρμάκων σε ηλικιωμένους. Το βραβείο για την πιο καινοτόμα ιδέα στην ομάδα Health Behavior όπου διερεύνησε και πρότεινε λύση για την καταγραφή στη συνταγογράφηση σε επίπεδο επιδημιολογικών στοιχείων και δαπανών, ώστε να επιτευχθεί μείωση των εξετάσεων και φαρμάκων που δεν χρειάζονται. Τέλος, το βραβείο για την ιδέα με το καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο δόθηκε στην ομάδα Fraud Line, η οποία πρότεινε ένα μοντέλο ανάλυσης δεδομένων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την αντιμετώπιση απάτης και διαφθοράς.

Σημειώνεται ότι, η οργανωτική επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σε όλους τους συμμετέχοντες ωστε οι απόψεις τους και οι προτάσεις τους να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό του επόμενου Datathon.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ